Pressemeddelelse

FOA: Ny pulje sikrer ikke tid til børnene

Regeringens intentioner med børneudspillet er gode, mener FOA. Men den afsatte pulje er desværre alt for lille til at indfri alle forslagene.

Regeringen vil sikre flere medarbejdere i daginstitutionerne, ansætte flere dagplejepædagoger i dagplejen, sikre bedre tilsyn hos de private børnepassere, mere uddannelse, give en bedre trivsel til børnene, mindske støjniveauet i institutionerne og få de ansattes sygefravær ned. Det er alt sammen positive toner, mener FOA, der dog undrer sig over, hvordan regeringen vil finansiere alt det for de afsatte midler.

”Det glæder mig, at viften af initiativer i børneudspillet er så bred, og at regeringen både har mål om at forbedre dagplejen og sikre uddannelse, som ikke mindst bør komme de 35.000 ufaglærte medarbejdere i daginstitutionerne og dagplejen til gode,” siger Jakob Sølvhøj, formand for FOAs pædagogiske sektor og fortsætter:

”Når det er sagt, så rækker den pulje, som regeringen har afsat, ikke langt. Der er ikke øremærkede penge til bedre normeringer, og erfaringerne fra sidste gang regeringen afsatte en ikke-øremærket pulje er, at kun en meget lille del vil gå til bedre normeringer.”

FOA undrer sig derfor over, at regeringen ikke har lyttet til, at stort set alle danskere ønsker et loft over, hvor mange børn der må være pr. medarbejder i daginstitutionerne.

”Det er vigtigt at tale om mere kvalitet og bedre trivsel, men hvis man virkelig vil skabe et bedre børneliv, er man nødt til at forholde sig til normeringerne. God kvalitet starter her. Vi kan ikke efteruddanne os eller effektivisere os ud af, at der i mange børnehaver og vuggestuer står en enkelt voksen alene med alt for mange børn,” siger Jakob Sølvhøj.

FOA glæder sig over, at børneudspillet sætter særlig fokus på dagplejen, hvor der skal ansætte flere dagplejepædagoger, som skal øge antallet af tilsyn.

”Dagplejen er med sin lille børnegruppe og en fast voksen et helt unikt dagtilbud, hvor forældretilfredsheden generelt er tårnhøj. Dagplejepædagogernes tilsyn i dagplejen er en af hjørnestenene, og det glæder mig, at regeringen har fået øjnene op for, at langt fra alle kommuner i dag sikrer hyppige tilsyn,” siger Jakob Sølvhøj.

Han ærgrer sig dog samtidig over, at regeringen med børneudspillet ikke forsøger at bremse udviklingen med det stigende antal private daginstitutioner og børnepassere.

”Vil regeringen sætte ind over for børns ulighed, er det jo et oplagt sted at begynde at se på, om vi er ved at opdele børn i et A- og et B-hold allerede fra et-års alderen,” siger Jakob Sølvhøj.