Kompetenceudvikling inden for demens

Når du arbejder med demente, er der masser af muligheder for efteruddannelse.

Arbejdsmarkedsuddannelser

Fagrettet efteruddannelse betyder, at du tager en uddannelse som netop knytter sig til de faglige opgaver, du løser i relation til dit arbejde omkring den demente borger. De fagrettede efteruddannelser inden for demens er typisk arbejdsmarkedsuddannelser – også kaldet AMU-uddannelser.

Fakta om AMU-uddannelser:

• AMU-uddannelser er af forskellig varighed fra få dage og op til en uge.
• AMU-uddannelser kan bygges sammen til længere forløb.
• Der er ingen adgangskrav
• Uddannelserne foregår på Social- og sundhedsskoler
• Du modtager sædvanligvis din løn, mens du er på uddannelse

Hvis du arbejder på et plejehjem med demente som fx social- og sundhedshjælper eller beskæftigelsesvejleder kan disse AMU-uddannelser være en mulighed for dig:

• Personer med demens, sygdomskendskab
• Palliativ omsorg for mennesker med demens
• Magt og omsorg
• Personer med demens, aktiviteter og livskvalitet

Læs om relevante AMU-uddannelser

Akademiuddannelse

Hvis du er social- og sundhedsassistent eller plejehjemsassistent, og har opgaver inden for demensområdet, er der ud over de nævnte muligheder inden for AMU-uddannelser også anden videreuddannelsesmulighed.

Det kunne fx være akademiuddannelse i sundhedspraksis.  Det er en videreuddannelse hvor formålet er at få teoretiske og metodiske redskaber til at forstå sit arbejde med fx demente på flere måder. Man så at sige nuancerer sit arbejde til en dybere indsigt og opnår på den måde flere kompetencer til at varetage plejen af demente.

Fakta om akademiuddannelse i sundhedspraksis:

• Uddannelsens varighed svarer til 1 årsværk
• Der er adgangskrav til uddannelsen, du kan få en kompetencevurdering
• Den er bygget op af 6 moduler
• Den afsluttes med en eksamen

Læs mere om akademiuddannelse i sundhedspraksis

Hvis du ønsker at udvikle dine kompetencer inden for demensområdet kan du gøre følgende:

• Find ud af hvilken kompetenceudvikling du har brug for
• Tal med din TR og/eller leder om hvilke muligheder du har
• Du kan også søge vejledning i din lokale FOA-afdeling