Danmark for Velfærd

FOA er sammen med andre stærke kræfter i dansk fagbevægelse gået sammen i et landsdækkende initiativ, hvor hovedkravet er, at velfærden skal genoprettes. Vi kalder det "Danmark for Velfærd".

FOA og en række andre faglige organisationer står bag det nye initiativ Danmark for Velfærd.

Vi har fået nok. Vi kan se, at velfærden halter alvorligt. Mange mangler kolleger. Og mange mangler tid i hverdagen. Og nu skal de allerrigeste i Danmark have store skattelettelser i milliardklassen.

Derfor starter vi og de øvrige faglige kræfter nu en underskrifts-indsamling – og forbundene indkalder også deres tillidsfolk til topmøde for om muligt at gøre noget positivt for den danske velfærd.

Du kan som FOA-medlem også gøre noget: Skriv under på initiativet, hvor vi siger ja til velfærden – nej til de velhavendes store skattelettelser.

Gå ind på www.danmarkforvelfaerd.dk. Det tager et øjeblik.  

Deltag med din underskrift. Så står du, FOA og de øvrige faglige organisationer i Danmark for Velfærd klart stærkere, når vi skal fortælle politikerne om konsekvenserne af deres handlinger. For hvis vi ikke råber op, så kender vi godt konsekvensen.

Mange venlige hilsner
Dennis Kristensen, forbundsformand FOA