Cornavirus
Senest opdateret den 09-02-2022 af Amalie Dam-Hansen

Spørgsmål/svar om vaccination mod coronavirus

Her kan du finde svar på nogle af spørgsmålene i forbindelse vaccination.

Vaccination mod COVID-19 er i fuld gang. For mange varsler vaccinen lysere tider. Ikke mindst for FOAs medlemsgrupper, der hver dag har coronavirus helt tæt på.

FOA hilser vaccinen velkommen og vil samtidig være med til at sikre, at du kender dine rettigheder.

Særligt om vaccination

Kan skader som følge af vaccination mod COVID-19 anerkendes som arbejdsskade?

Det kan det i visse tilfælde. 

En vaccination, herunder mod COVID-19, skal behandles efter lov om arbejdsskadesikring, hvis vaccinationen er sket som følge af arbejdet eller de forhold, arbejdet er foregået under. 

Hvis sundhedsmyndighederne har anbefalet vaccination af visse medarbejdergrupper på baggrund af de pågældendes arbejde, kan disse grupper være omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Her vil vaccination som udgangspunkt anses for en følge af arbejdets forhold, og derfor vil en skade forårsaget af vaccinationen kunne anerkendes som en arbejdsskade.

Det har ingen betydning, om vaccinationen er frivillig. Medarbejderne kan således være omfattet af loven, uanset om arbejdsgiveren har krævet eller opfordret til vaccination – eller omvendt har understreget, at vaccinationen er frivillig. 

Hvornår og hvortil skal man anmelde en arbejdsskade som følge af vaccination mod COVID-19?

Der skal først ske anmeldelse om en arbejdsskade, hvis der opstår komplikationer efter en vaccination. Det er desuden en forudsætning, at vaccinationen kan betragtes som følge af arbejdet og dermed kan behandles efter lov om arbejdsskadesikring. 

Det er som grundregel arbejdsgiveren, der skal foretage anmeldelsen, og arbejdsgiveren har kun pligt til at anmelde i visse situationer:

 • Til Arbejdstilsynet hvis en medarbejder er syg mindst én dag (Denne anmeldelse sætter ikke gang i arbejdsskadesagsbehandlingen.)
 • Til forsikringsenheden hvis en medarbejder er blevet syg og én af to ting gør sig gældende:
  • 1. medarbejderen kan have krav på ydelser efter loven (f.eks. udgifter til behandling, forsørgertabserstatning, varigt mén eller erhvervsevnetab)
  • 2. medarbejderen har ikke genoptaget sit arbejde i fuldt omfang senest på 5-ugers dagen efter skade. 

I visse tilfælde har en medarbejder dog også mulighed for selv at anmelde skaden direkte: 

 • Til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. FOA anbefaler, at denne løsning, kun anvendes, hvis:
  • 1. den aktuelle helbredsmæssige situation er livstruende, og i givet fald kan Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kontaktes på følgende måder:
  • 2. hvis medarbejderen mener at have fået erstatningsberettigende følger og arbejdsgiver eller forsikringsenheden nægter at oversende sagen til forsikringsenheden/Arbejdsmarkedets Erhvervssikring 

VIGTIGT: Uanset om vaccinationsskaden anmeldes som en arbejdsskade (til Arbejdstilsynet, Forsikringsenheden eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring), bør vaccinationsskaden anmeldes til Patienterstatningen. FOA vejleder ikke om anmeldelse til Patienterstatningen, men der kan søges information på Patienterstatningens hjemmeside

Jeg følger mig chikaneret af kolleger eller borgere, fordi jeg har fravalgt vaccinen. Hvad gør jeg?

Arbejdstilsynet anbefaler på sin hjemmeside, at du kontakter din arbejdsgiver, din nærmeste leder og arbejdsmiljørepræsentant og gør opmærksom på problemet. Er din arbejdsgiver eller ledelse en del af problemet, kan du starte med at kontakte din arbejdsmiljørepræsentant.

Gå til Arbejdstilsynets hjemmeside

Har du spørgsmål til chikane eller føler du dig chikaneret i forbindelse med COVID-19, kan du enten kontakte din afdeling eller Arbejdstilsynet:

Find din afdeling

Arbejdstilsynets call center, hvor tilsynsførende sidder klar til at besvare spørgsmål, har telefonnummer 70 12 12 88.

Jeg har flere spørgsmål om vaccination

Du kan finde information om vaccination mod COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen:

Sundhedsstyrelsen

Her kan du finde svar om bivirkninger, revaccination, vaccination af gravide mv.

Er du i tvivl om noget, så spørg din arbejdsgiver, din tillidsrepræsentant eller din lokale fagforening:

Find FOA-afdeling