Cornavirus

Spørgsmål/svar om vaccination mod coronavirus

Her kan du finde svar på nogle af spørgsmålene i forbindelse vaccination.

Vaccination mod coronavirus er i fuld gang. For mange varsler vaccinen lysere tider. Ikke mindst for FOAs medlemsgrupper, der hver dag har coronavirus helt tæt på.

FOA hilser vaccinen velkommen og værdsætter, at sundheds- og plejepersonale bliver nogle af de første, der får den tilbudt. Samtidig skal vi sikre, at du kender dine rettigheder.

Særligt om vaccination

Kan jeg blive pålagt at blive vaccineret?

Der er tale om et tilbud. Det vil sige, at det er frivilligt og helt op til dig, om du vil tage imod tilbuddet om vaccine. Du kan ikke pålægges en vaccine.

Er der fortrolighed om mit svar?

Tilbud om vaccine gives til dig og vedrører kun dig. Dine kolleger har ingen ret til at se dit svar.

Hvilke konsekvenser har det for ens arbejde, hvis man takker nej til vaccinen?

Vaccinen er frivillig, og derfor har det ingen ansættelsesretlige konsekvenser, hvis du takker nej til vaccinen. Det slog direktør for Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, fast på et pressemøde i november.

Fagbevægelsens Hovedorganisation skriver på sin hjemmeside, at man udgangspunkt ikke kan blive afskediget, men at der kan være "helt særlige situationer, hvor udførelsen af arbejdsopgaven er umulig uden en vaccination mod covid-19, hvis du f.eks. skal arbejde i et land, hvor indrejse kræver vaccination mod covid-19, kan nægtelse af vaccination i sidste ende have ansættelsesretlige konsekvenser.

Gå til Fagbevægelsens Hovedorganisations hjemmeside

I sådanne tilfælde skal arbejdsgiver først afsøge om, der er andet arbejde inden for dit arbejdsområde, som du kan omplaceres til. Hvis der ikke er sådant arbejde vil arbejdsgiver i sidste ende kunne afskedige sig, da der ikke er arbejde på virksomheden, som du kan udføre.

For sundheds- og plejepersonale, som arbejder med særlige risikogrupper, kunne der tænkes situationer, hvor risikoen for smitte ikke kan elimineres tilstrækkeligt ved vaccination af patienter, vaccination af beboere, brug af værnemidler, test mv. og hvor der ikke er mulighed for omplacering af medarbejderen til andet arbejde. I sådanne tilfælde kunne en afskedigelse være berettiget. Men det vil altid være en konkret vurdering.

Chefjurist hos FOA, Ettie Trier Petersen, har dog meget svært ved at se, at en afskedigelse kunne komme på tale for ansatte på FOAs område.

"Det er meget vanskeligt at forestille sig en situation, hvor man kan blive afskediget, fordi man har takket nej til vaccinen," siger hun. 

"Måske hvis man er i en særlig risikogruppe og derfor er fritaget fra arbejde, og der kom et tilbud om vaccine, som man ikke vil tage imod, men fastholdt at man ikke kunne møde på arbejde. Så kunne en afskedigelse måske blive aktuel. Men det er en meget tænkt situation," siger chefjurist Ettie Trier Petersen.

Hvornår kan jeg blive vaccineret?

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en plan for vaccinationer. Du kan se vaccineplanen her:

Hent vaccineplan (Åbner i nyt vindue)

 

Jeg har en kollega, der har sagt nej til vaccinen. Det gør mig utryg. Hvad kan jeg gøre?

"Der er tale om et tilbud om vaccination mod covid-19 til den enkelte. Du har ikke ret til at få at vide, om din kollega har taget imod tilbuddet om vaccine, ligesom du ikke kan forlange, at din kollega tager imod vaccinen," siger konsulent i FOAs overenskomstafdeling Camilla Bolvig Cazal. 

Er du bekymret for din egen sikkerhed og sundhed, kan du drøfte dine bekymringer med din arbejdsgiver, arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant eller din lokale FOA-afdeling.

Er du bekymret og i særlig risiko ved smitte med covid-19, bør du kontakte din egen læge for en drøftelse af din situation.

Visse medarbejdergrupper kan være omfattet arbejdsskadesikringsloven ved vaccination for COVID-19

En vaccination, herunder for COVID-19, skal behandles efter lov om arbejdsskadesikring, hvis vaccinationen er sket som følge af arbejdet eller de forhold det er foregået under.

Visse medarbejdergrupper kan være omfattet af arbejdsskadesikringsloven, hvis sundhedsmyndighederne har anbefalet vaccination af disse grupper på baggrund af de pågældendes arbejde. Her vil vaccination som udgangspunkt anses for en følge af arbejdets forhold.

Det har ingen betydning, om vaccinationen er frivillig. Medarbejderne kan således være omfattet af loven uanset om arbejdsgiveren har krævet eller opfordret til vaccination – eller omvendt har understreget, at vaccinationen er frivillig.

Skal der ske anmeldelse bare fordi medlemmet er blevet vaccineret og i givet fald hvortil?

Nej, der skal først ske anmeldelse, når der opstår komplikationer efter en vaccination.

Det er arbejdsgiveren der skal foretage anmeldelsen, og arbejdsgiveren har kun pligt til at anmelde i visse situationer:

 • Til Arbejdstilsynet hvis en medarbejder er syg mindst én dag (Denne anmeldelse sætter ikke gang i arbejdsskadesagsbehandlingen.)
 • Til forsikringsenheden hvis en medarbejder er blevet syg og én af to ting gør sig gældende:
  • 1. medarbejderen kan have krav på ydelser efter loven (f.eks. udgifter til behandling, forsørgertabserstatning, varigt mén eller erhvervsevnetab)
  • 2. medarbejderen har ikke genoptaget sit arbejde i fuldt omfang senest på 5-ugers dagen efter skade.
 • Til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvor en medarbejder selv kan anmelde skaden direkte. FOA anbefaler, at denne løsning, kun anvendes, hvis:
  • 1. den aktuelle helbredsmæssige situation er livstruende, og i givet fald kan Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kontaktes på følgende måder:
  • 2. hvis medarbejderen mener at have fået erstatningsberettigende følger og arbejdsgiver eller forsikringsenheden nægter at oversende sagen til forsikringsenheden/Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
 • Til Patienterstatningen. Uanset om vaccinationsskaden anmeldes som en arbejdsskade (til Arbejdstilsynet, Forsikringsenheden eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring), bør vaccinationsskaden anmeldes til Patienterstatningen. FOA vejleder ikke om anmeldelse til Patienterstatningen, men der kan søges information på Patienterstatningens hjemmeside
  Gå til Patienterstatningens hjemmeside

Jeg har haft corona. Skal jeg stadig vaccineres?

Ja, personer, som har haft coronavirus, skal stadigvæk tilbydes vaccination. Dette skyldes, at det er uklart, i hvilket omfang covid-19 infektion giver beskyttende antistoffer. Vaccination bør udsættes, indtil personen er rask, skriver Statens Serum Institut på sin hjemmeside.

Hvad sker der, hvis man bliver smittet med coronavirus efter at have fået første dosis af vaccinen?

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man ved covid-19 sygdom eller positiv test udskyder andet stik med vaccinen til en måned efter overstået sygdom.

Dette gælder også, hvis det indebærer, at der går mere end seks uger mellem første og andet stik.

Sundhedsstyrelsen anbefaler dog, at man hurtigst muligt modtager anden dosis, hvis man af forskellige årsager ikke har kunnet blive vaccineret med andet stik indenfor de foreskrevne 42 dage.

"Det er vanskeligt lige nu at sige, hvilken effekt vaccinen har, hvis denne periode overskrides, da det er disse forhold, den er testet under i godkendelsesstudierne. Derfor er det mest hensigtsmæssigt, hvis personer modtager anden dosis indenfor 42 dage af den første dosis, som beskrevet af producenten," skriver Sundhedsstyrelsen i en mail til Fagbladet FOA.

Skal man testes i forbindelse med sit arbejde, når man er blevet vaccineret?

Nej, man behøver ikke at blive testet regelmæssigt, når man er blevet vaccineret. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet retningslinjer for personer, der er vaccineret. Du kan finde retningslinjerne i udgivelsen her:

Anbefalinger for vaccinerede personer (se især s. 7-8) 

Kan det påvirke resultatet af testen, at man er vaccineret? For eksempel ved at vise falsk positiv

Nej. Vaccination med de to covid-19-vacciner, vi har i Danmark, vil ikke bevirke, at personen tester positiv på hverken PCR test eller lyntest.

Hvis personen efterfølgende får taget en antistoftest, kan dette svar være påvirket af en eventuel vaccination. Det skriver Statens Serum Institut på sin hjemmeside.

Se SSTs spørgsmål/svar om Covid-19-vaccination

Skal jeg have mundbind på, selvom jeg er vaccineret?

Selvom du er vaccineret, skal du følge de samme retningslinjer, som hvis du ikke var. Du skal altså fortsat følge eksempelvis retningslinjer for brug af værnemidler samt anbefalingerne om at holde afstand, vaske hænder og blive hjemme, hvis du er syg. 

På enkelte områder gælder der dog andre retningslinjer, hvis du er vaccineret. Vaccineret personale behøver ikke lade sig teste regelmæssigt, hvis mere end 80 % af beboerne på institutionen er vaccinerede, og de ikke selv har symptomer på COVID-19. Samtidig kan vaccinerede personer undlade at selvisolere, selvom de defineres som nære kontakter, medmindre de selv har symptomer. Anbefalingerne kan læses i en publikation fra sundhedsstyrelsen. 

 Hent pjecen "Anbefalinger for vaccinerede personer" (pdf) 

Jeg føler mig chikaneret af kolleger eller borgere, fordi jeg har fravalgt vaccinen. Hvad gør jeg?

Arbejdstilsynet anbefaler på sin hjemmeside, at du kontakter din arbejdsgiver, din nærmeste leder og arbejdsmiljørepræsentant og gør opmærksom på problemet. Er din arbejdsgiver eller ledelse en del af problemet, kan du starte med at kontakte din arbejdsmiljørepræsentant.

Gå til Arbejdstilsynets hjemmeside

Har du spørgsmål til chikane eller føler dig chikaneret i forbindelse med covid-19, kan du enten kontakte din afdeling eller Arbejdstilsynet:

Find din afdeling

Arbejdstilsynets call center, hvor tilsynsførende sidder klar til at besvare spørgsmål. Nummeret er 70 12 12 88.

Jeg har flere spørgsmål om vaccination

Du kan finde information om vaccination mod COVID-19 hos bl.a. Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut og Arbejdstilsynet.

Er du i tvivl om noget, så spørg din arbejdsgiver, din tillidsrepræsentant eller din lokale FOA-afdeling.