Grafik til tema om coronavirus

Spørgsmål/svar om sygdom og corona-situationen

Få svar på spørgsmål om sygdom i forbindelse med corona-situationen, fx hvis du er hjemsendt pga. graviditet.

Fraværsregistrering, hjemsendelse og sygemelding

Hvis jeg er i risikogruppe og efter min læges vurdering, ikke bør varetage mine normale arbejdsopgaver med tæt borgerkontakt, og hvis min arbejdsgiver ikke kan anvise mig andet arbejde, hvordan bliver mit fravær så registreret?

Fraværsregistreringen sker i arbejdsgivers datasystemer, og den praktiske håndtering af registreringen sker lokalt. Der kan derfor være forskellig praksis.

Hvis du ikke er syg, og det er forhold (risiko for smitte med Covid-19) på arbejdspladsen, der gør, at du ikke kan udføre dit arbejde, er det FOAs opfattelse, at dit fravær ikke kan registreres som sygefravær, men blot som fravær med løn. Hvis du oplever, at du er blevet registreret med sygefravær for en periode, hvor du ikke er syg, bør du gøre din leder opmærksom på det og eventuelt inddrage din TR/din lokale afdeling.

Hvis jeg skal blive hjemme 48 timer efter, at jeg er symptomfri efter symptomer på Covid-19, risikerer jeg så opsigelse på grund af for mange sygedage?

Det er svært at forestille sig, at din arbejdsgiver ville afskedige dig på grund af driftsmæssige problemer, hvis du udelukkende har været syg med Covid-19 og derefter i 48 timers karantæne. Skulle situationen opstå, vil FOA gøre indsigelse og rejse sag om usaglig afskedigelse.

Skal min arbejdsgiver hjemsende mig, hvis jeg er gravid i uge 28 (28+0)?

Gravide betragtes aktuelt som værende i øget risiko ud fra et forsigtighedsprincip af hensyn til den gravide og det ufødte barn. Hvis du er i tvivl, kan du tale med din egen læge eller den læge, som behandler dig om, hvordan din risiko vurderes at være ud fra din samlede situation.

Hvis du gravid og færdigvaccineret, skal du som udgangspunkt ikke omplaceres og/eller hjemsendes fra fulde 28 graviditetsuge (28+0). Ud fra et forsigtighedsprincip bør du dog som færdigvaccineret gravid fortsat ikke varetage patientrettede behandlings- eller plejeopgaver i akutmodtagelse, COVID-19 afsnit, svarende til hvad der i øvrigt gælder for færdigvaccinerede personer i øget risiko.

Hvis du endnu ikke er færdigvaccineret i uge 28+0  og er ansat i sundheds-, social- og ældresektor eller i dagtilbud 0-6 år, og hvis du har arbejdsfunktioner med tæt kontakt til patienter, borgere eller børn, skal du ud fra et forsigtighedsprincip omplaceres til andre arbejdsopgaver indtil du er vaccineret. Hvis omplacering eller hjemmearbejde ikke er muligt, skal du fraværsmeldes.

Denne fraværsmelding vil være at registrere som graviditetsbetinget fravær, der er omfattet af barselslovens § 6, stk. 2, nr. 2. Efter denne bestemmelse er en gravid kvinde berettiget til fravær inden 4-ugers-perioden før fødslen, hvis arbejdets særlige karakter medfører risiko for fosteret eller graviditeten på grund af offentligt fastsatte bestemmelser forhindrer hende i at varetage sit arbejde og arbejdsgiveren ikke kan tilbyde anden passende beskæftigelse.

Du kan læse mere i Sundhedsstyrelsens pjece "Gode råd til dig, der er i øget risiko"