Coronavirus

Spørgsmål/svar om ferie og corona-situationen

Kan du selv aflyse planlagte feriedage, og har du ret til erstatningsferie, hvis du er kommet i karantæne i en ferieperiode? Kan din chef aflyse din planlagte ferie eller tvinge dig til at holde ferie i de kommende uger? Få svar på spørgsmål om regler for ferie under coronaudbruddet.

Coronavirus og ferie

Hvilke lande må jeg rejse til?

Udenrigsministeriet ændrer løbende deres rejsevejledning, senest den 2.7. hvor listen (med de såkaldte gule lande) er udvidet med flere lande udover de lande fra EU, Schengen og UK, der allerede var på listen. Det er vigtigt, at tjekke udenrigsministeriets hjemmeside, hvis du overvejer at rejse udenlands og at du tager sig dine forholdsregler og følger sundheds- og hygiejneråd på rejsen.

For alle andre lande der ikke er på listen, frarådes alle ikke nødvendige rejser frem til den 31.8. Se næste spørgsmål og svar til hvordan du skal forholde dig, hvis du alligevel rejser til et land, hvor alle ikke nødvendige rejser frarådes. Udenrigsministeriets rejsevejledninger ændrer sig løbende afhængigt af blandt andet smitteudvikling og indrejserestriktioner.

Læs rejsevejledningen for dit ønskede land her

Skal alle hjemrejsende blive hjemme i 14 dage?

Kommer du hjem fra udlandet, og de ikke er på den gule liste, opfordrer myndighederne dig kraftigt til at holde dig hjemme i 14 dage.

Dette gælder for alle de lande som Udenrigsministeriet fraråder ikke nødvendige rejser til frem til 31. august. Medarbejdere i sundhedssektoren, ældre- og plejesektoren eller områder for socialt udsatte, som arbejdsgiveren vurderer varetager kritiske funktioner kan tage kontakt til deres arbejdsgiver med henblik på en aftale om vilkår for tilbagevenden til arbejdet.

Der kan blive tale om et tilbud om vurdering af medarbejderen for smitte med corona. På den baggrund vurderes det, om medarbejdere kan starte på arbejde umiddelbart efter hjemkomst. Kontakt eventuelt din lokale afdeling.

Jeg har ferie i næste uge - kan jeg aflyse den?

Som udgangspunkt kan du ikke ændre en allerede fastsat ferie. I den nuværende situation har arbejdsgiver behov for, at tilgodehavende ferie afvikles, så der ikke skubbes en pukkel af ferie frem til afvikling, når krisen er overstået.

Hvad sker der, hvis jeg rejser ud af Danmark?

Hvis du mod Udenrigsministeriets anbefalinger rejser til andre lande end dem der er markeret med gult, så bringer du dig i risiko for, at det kan blive opfattet som misligholdelse af dit ansættelsesforhold. Nemlig hvis det ender med, at du på den baggrund ikke kan møde på arbejde efter ferien. Du vil i den situation ikke have ret til løn eller andre ydelser under dit fravær og i værste fald, vil du kunne blive opsagt eller bortvist. Derfor er det vigtigt at følge myndighedernes anvisninger.

Læs Udenrigsministeriets rejsevejledninger

Hvis jeg er kommet i karantæne af myndighederne, og jeg havde planlagt en ferie, har jeg så ret til erstatningsferie?

Det er en situation, vi ikke har oplevet før. Men karantænen må opfattes som feriehindring, og derfor må man have ret til ferie efterfølgende.

Må jeg rejse på ferie, hvis jeg bliver sendt på karantæne?

Du må ikke tage på ferie, hvis det er sundhedsmyndighederne, der har givet dig karantæne. Karantænen er jo fordi, at du skal blive inde og ikke være i kontakt med andre, som du risikerer at smitte. Det er sundhedsmyndighederne, der afgør om karantænen eventuelt må finde sted i et sommerhus.

Hvis det er din arbejdsgiver, der har sendt dig hjem, er de dage, man er sendt i karantæne at betragte som fritaget for tjeneste med løn. Men man skal være til rådighed, hvis arbejdsgiver beslutter sig for, at karantænen skal ophøre.

Kan min arbejdsgiver inddrage min allerede planlagte ferie, hvis han har brug for, jeg kommer på arbejde?

Har du allerede påbegyndt din ferie, kan arbejdsgiver ikke inddrage din ferie. Er ferien endnu ikke påbegyndt, kan arbejdsgiver udskyde afholdelsen, hvis væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt. Der skal være tale om en force majeure-lignende situation.

Det skal have været uforudsigeligt for din arbejdsgiver, at situationen kunne opstå. Hvis din arbejdsgiver vil ændre din ferie, skal det desuden være nødvendigt, at det netop er dig, der skal udføre arbejdet på dette tidspunkt, altså at arbejdsgiver ikke kan få arbejdet udført ved hjælp af anden arbejdskraft.

Din arbejdsgiver må altså foretage en konkret vurdering i situationen, og det skal altså være en situation, hvor din leder ikke kan skaffe anden arbejdskraft til at dække arbejdet. Hvis din ferie ændres, har du krav på at få erstattet eventuelle økonomiske tab i forbindelse hermed – eksempelvis afbestilling af sommerhus. Du har dog pligt til at søge at begrænse dit tab mest muligt. Kontakt altid din lokale afdeling, hvis din arbejdsgiver vil inddrage din ferie.

Hvad sker der med min ferie, hvis jeg ikke kan nå at holde den inden udgangen af august?

Der er vedtaget en lov om udskydelse af ferie i forbindelse med covid-19. Loven giver mulighed for at overføre ferie, der skulle være afholdt i sidste ferieår og i det nuværende ”mini-ferieår”, der udløber 31. august 2020 til afholdelse senere. Du vil altså kunne afholde ferie efter de nye ferieregler, som træder i kraft 1. september 2020.

Generel afvikling af frihed

Hvad sker der med ferie, der udskydes til afholdelse efter den nye ferieordning, der starter den 1. september 2020?

Ferie, der er udskudt eller aftalt overført til næste ferieår, afholdes efter den nye ferieordning pr. 1. september 2020. Det betyder, at lønnen under ferie er den fast påregnelige løn på ferietidspunktet beregnet i forhold til beskæftigelsesgraden på optjeningstidspunktet.

Hvis jeg er blevet smittet med coronavirus, og jeg skulle have været på ferie, har jeg så ret til erstatningsferie?

Du kan ikke blive pålagt at afholde ferie, hvis du har meldt dig syg, inden ferien starter. Hvis du melder dig syg efter, at du har påbegyndt ferien, gælder det, at du kan få erstatningsferie efter fem karensdage. Kontakt eventuelt din tillidsrepræsentant eller din afdeling, hvis du er i denne situation.

Jeg ønsker ikke at afholde min ferie på nuværende tidspunkt, kan jeg udskyde den?

Hovedferien (i perioden 1. maj – 30. september) skal af arbejdsgiver varsles med 3 måneder. Hvis du endnu ikke har aftalt med din arbejdsgiver, hvornår du skal holde din ferie, og har din arbejdsgiver brug for din arbejdskraft, kan du måske aftale udskydelse af ferien, hvis du selv ønsker det. Du har ikke ret til ensidigt at forlange ferien udskudt.

Kan min arbejdsgiver pålægge mig at holde ferie der ellers er aftalt udskudt til næste ferieår?

Ja, din arbejdsgiver kan i den nuværende situation og med baggrund i de indgåede aftaler om afvikling af frihed i forbindelse med Covid-19 ændre tidligere aftaler om ferie og varsle op til 5 dages ferieafholdelse med dags varsel.

Min leder ønsker at udskyde min ferie, kan hun det?

Der er vedtaget en lov om udskydelse af ferie i forbindelse med Covid-19. Loven giver mulighed for at udskyde ferie der skulle være afholdt i dette ferieår og i det kommende ”mini-ferieår”, der udløber 31. august 2020.
Din leder skal foretage en konkret vurdering af, om det på grund af Covid-19 situationen er nødvendigt at udskyde netop din ferie. Der skal være tale om væsentlige hensyn til virksomhedens drift, det skal for din leder have været uforudsigeligt, at denne situation opstod, og det skal være nødvendigt, at det er netop dig, der skal udføre arbejdet og derfor ikke kan få ferie. Det skal altså være en situation, hvor din leder ikke kan skaffe anden arbejdskraft til at dække arbejdet.

Kan jeg blive pålagt at afvikle ferie, hvis jeg er syg?

Du kan ikke blive pålagt at afholde ferie, hvis du har meldt dig syg inden ferien starter. Hvis du melder dig syg under ferien, gælder det, at du kan få erstatningsferie efter 5 karensdage. Kontakt evt. din tillidsrepræsentant eller din afdeling, hvis du er i denne situation.

Kan jeg blive pålagt at afvikle afspadsering, hvis jeg er syg?

Princippet er, at den afspadsering, der optjenes under sygdom, kan afvikles under sygdom. Hvis der er tale om afspadsering som følge af mer- eller overarbejde, kan det ikke varsles til afspadsering, når du er syg.

Jeg er på barsel, skal jeg også afvikle ferie?

Nej, barselsorlov er en feriehindring.

Jeg har bestilt sommerhus i sommerferien, kan jeg få dækket mine udgifter, hvis arbejdsgiver udskyder min ferie?

Ja, hvis arbejdsgiver ændrer din ferie i den nuværende ekstraordinære situation, har du krav på at få dækket dit tab fx en udgift til leje af sommerhus.

Jeg er ansat i en kritisk funktion og tilhører en særlig risikogruppe, da jeg har en kronisk lungesygdom. Min arbejdsgiver har sendt mig hjem, da det ikke er muligt at anvise mig arbejde, hvor jeg ikke bliver udsat for smitterisiko. Kan jeg blive pålagt at afvikle allerede fastsat ferie og afspadsering?

Ja, hvis du ikke er syg og hvis arbejdsgiver har hjemsendt dig for at beskytte dig mod smitte af hensyn til dit helbred, vil arbejdsgiver kunne pålægge dig at afvikle allerede fastsat ferie og afspadsering. I den situation står du ikke til rådighed for andet arbejde.

Hvis jeg er hjemsendt fordi jeg er gravid i uge 28 (28+0), kan jeg så blive pålagt at holde ferie?

Arbejdsgiver vil ikke kunne pålægge dig at holde ferie, da der er tale om graviditetsbetinget fravær efter barselsloven, som må anses som en feriehindring. Tilsvarende vil det ikke være muligt at fastholde en allerede varslet ferie. Det er FOAs opfattelse, at tilsvarende vil gælde for afspadsering.