Coronavirus
Senest opdateret den 26.11.2021 af Camilla Bolvig Cazal

Spørgsmål/svar om ferie og corona-situationen

Må du rejse på ferie i udlandet? Har du ret til erstatningsferie, hvis du er i karantæne i en ferieperiode? Kan din chef aflyse din planlagte ferie? Få svar på spørgsmål om regler for ferie i forbindelse med corona.

Coronavirus og ferie

Hvilke lande må jeg rejse til?

Udenrigsministeriets rejsevejledninger ændrer sig løbende afhængigt af blandt andet smitteudvikling og indrejserestriktioner. Udenrigsministeriet illustrerer sikkerhedsniveauet ved at bruge fire farver: 

  • Hvis dit rejsemål er grønt, opfordres du til at bruge din sunde fornuft og være opmærksom på samme måde, som du ville være det i Danmark.

  • Hvis dit rejsemål er gult, skal du være opmærksom på din personlige sikkerhed og huske at holde dig opdateret.

  • Hvis dit rejsemål er orange, bør du genoverveje, da Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser, da risiciene forbundet med rejser til disse steder er alvorlige. Erhvervsrejser er nødvendige rejser. Nødvendige rejser kan desuden være eksempelvis presserende familiebesøg og nødvendige ærinder, heriblandt deltagelse i begravelse, fødsel og retssag.

  • Hvis dit rejsemål er rødt, bør du genoverveje, da Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til dette rejsemål. Hvis du alligevel tager afsted, opfordrer Udenrigsministeriet dig til at søge professionel sikkerhedsrådgivning.

Et land kan have flere farver, da sikkerhedssituationen i et land kan variere betydeligt fra et område til et andet.

Det er vigtigt, at du tjekker udenrigsministeriets hjemmeside, hvis du overvejer at rejse udenlands og at du tager dine forholdsregler og følger sundheds- og hygiejneråd på rejsen.

Læs rejsevejledningen for dit ønskede land

Hvordan skal jeg forholde mig, når jeg kommer hjem til Danmark?

Verdens lande og regioner klassificeres efter de danske rejserestriktioner i fire kategorier som henholdsvis grøn, gul, orange og rød. Farvekategorierne har betydning for, hvilke regler der gælder i forbindelse med din indrejse i Danmark.

Herudover er det afgørende, om du rejser på en negativ test, er vaccineret eller er tidligere smittet med COVID-19. Det er derfor vigtigt, at du tjekker Udenrigsministeriets hjemmeside, hvis du skal rejse. 

Du kan læse mere om regler for indrejse i Danmark her

 

Hvad sker der, hvis jeg rejser ud af Danmark?

Hvis du mod Udenrigsministeriets anbefalinger rejser til andre lande end dem, der er markeret med grønt og gult, så bringer du dig i risiko for, at det kan blive opfattet som misligholdelse af dit ansættelsesforhold. Nemlig hvis det ender med, at du på den baggrund ikke kan møde på arbejde efter ferien. Du vil i den situation ikke have ret til løn eller andre ydelser under dit fravær, og i værste fald vil du kunne blive opsagt eller bortvist. Derfor er det vigtigt at følge myndighedernes anvisninger. 

Læs Udenrigsministeriets rejsevejledninger

Hvordan er jeg stillet, hvis jeg er i karantæne før min ferie begynder?

Hvis du er i karantæne/selvisolation pga. smitterisiko inden du har taget hul på din ferie, er du syg i ferielovens forstand. Der er derfor tale om en feriehindring, og du er ikke forpligtet til at holde den planlagte ferie. Hvis du selv ønsker det, må du gerne holde ferien. Hvis du derimod ikke ønsker at holde ferien, skal du sygemelde dig efter de regler, der gælder for sygemeldinger på din arbejdsplads. Når din karantæne er overstået, skal du som udgangspunkt genoptage arbejdet. Ferien har du ret til at holde på et senere tidspunkt.

Hvordan er jeg stillet, hvis jeg i min ferie bliver opmærksom på, at jeg har været udsat for smitterisiko og derfor vælger at gå i karantæne, da jeg ikke er vaccineret?

Hvis du selv vælger at lade dig teste i ferien pga. oplysninger om tæt kontakt med en smittet og samtidig går i karantæne/isolation i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes anbefalinger, vil du være stillet, som var du syg. Der er derfor tale om en feriehindring i ferielovens forstand. I den situation er det vigtigt, at du giver din arbejdsgiver besked om, at du har valgt at lade dig teste og gå i karantæne, foreløbigt indtil testresultatet foreligger. 

Du har ret til erstatningsferie efter fem sygedage under ferie. Det er vigtigt, at du informerer din arbejdsgiver om, at du er syg, og at du kan dokumentere dette, f.eks. med en lægeerklæring. Du skal indhente dokumentationen, selvom din arbejdsgiver ikke efterspørger den, og du skal selv betale for dokumentationen.

Min arbejdsgiver har kontaktet mig i min ferie og pålagt mig at gå i karantæne. Kan min arbejdsgiver kræve, at jeg går i karantæne i min ferie?

Nej. Når du allerede har taget hul på din ferie, kan din arbejdsgiver ikke kræve, at du går i karantæne/selvisolation.

Kan min arbejdsgiver pålægge mig at blive testet i min ferie?

Nej. Din arbejdsgiver kan ikke kræve, at du bliver testet, mens du holder ferie. Er du blevet kontaktet af din arbejdsgiver i din ferie, f.eks. fordi du har været i kontakt med en person, der er testet positiv for COVID-19, er du derfor ikke forpligtet til at lade dig teste på din arbejdsgivers foranledning. Du er dog forpligtet til at stille dig til rådighed for testning efter din ferie, hvis din arbejdsgiver siger, du skal.

Må jeg rejse på ferie, hvis jeg bliver sendt i karantæne?

Du må ikke tage på ferie, hvis det er sundhedsmyndighederne, der har givet dig karantæne. Karantænen skal netop sikre, at du bliver inde og ikke er i kontakt med andre, som du risikerer at smitte. Sundhedsmyndighederne afgør, om karantænen eventuelt må finde sted i et sommerhus.

Hvis det er din arbejdsgiver, der har sendt dig hjem, er de dage, du er sendt i karantæne/selvisolation at betragte som tjenestefritagelse med løn. Men du skal være til rådighed, hvis din arbejdsgiver beslutter sig for, at karantænen/selvisolationen skal ophøre.

Kan min arbejdsgiver inddrage min allerede planlagte ferie, hvis han har brug for, at jeg kommer på arbejde?

Har du allerede påbegyndt din ferie, kan arbejdsgiver ikke inddrage din ferie. Er ferien endnu ikke påbegyndt, kan arbejdsgiver udskyde afholdelsen, hvis væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt. Der skal være tale om en force majeure-lignende situation. 

Det skal have været uforudsigeligt for din arbejdsgiver, at situationen kunne opstå. Hvis din arbejdsgiver vil ændre din ferie, skal det desuden være nødvendigt, at det netop er dig, der skal udføre arbejdet på dette tidspunkt, altså at arbejdsgiver ikke kan få arbejdet udført ved hjælp af anden arbejdskraft. 

Din arbejdsgiver må altså foretage en konkret vurdering i situationen, og det skal altså være en situation, hvor din leder ikke kan skaffe anden arbejdskraft til at dække arbejdet. Hvis din ferie ændres, har du krav på at få erstattet eventuelle økonomiske tab i forbindelse hermed – eksempelvis afbestilling af sommerhus. Du har dog pligt til at søge at begrænse dit tab mest muligt. Kontakt altid din lokale afdeling, hvis din arbejdsgiver vil inddrage din ferie.

Generel afvikling af frihed

Hvis jeg er blevet smittet med coronavirus, og jeg skulle have været på ferie, har jeg så ret til erstatningsferie?

Du kan ikke blive pålagt at afholde ferie, hvis du har meldt dig syg, inden ferien starter. Hvis du melder dig syg efter du har påbegyndt ferien, kan du få erstatningsferie efter fem sygedage under ferie . Kontakt eventuelt din tillidsrepræsentant eller din afdeling, hvis du er i denne situation.

Kan jeg blive pålagt at afvikle afspadsering, hvis jeg er syg med coronavirus?

Princippet er, at den afspadsering, der optjenes under sygdom, kan afvikles under sygdom. Hvis der er tale om afspadsering som følge af mer- eller overarbejde, kan det ikke varsles til afspadsering, når du er syg.