Coronavirus

Spørgsmål/svar om ferie og corona-situationen

Kan du selv aflyse planlagte feriedage, og har du ret til erstatningsferie, hvis du er kommet i karantæne i en ferieperiode? Kan din chef aflyse din planlagte ferie eller tvinge dig til at holde ferie i de kommende uger? Få svar på spørgsmål om regler for ferie under coronaudbruddet.

Coronavirus og ferie

Hvilke lande må jeg rejse til?

Udenrigsministeriets rejsevejledninger ændrer sig løbende afhængigt af blandt andet smitteudvikling og indrejserestriktioner. Udenrigsministeriet illustrerer sikkerhedsniveauet ved at bruge fire farver:

Hvis dit rejsemål er grøn, opfordres du til at bruge din sunde fornuft og være opmærksom på samme måde, som du ville være det i Danmark

Hvis dit rejsemål er gult, skal du være opmærksom på din personlige sikkerhed og huske at holde dig opdateret.

Hvis dit rejsemål er orange, bør du genoverveje, da Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser, da risiciene forbundet med rejser til disse steder er alvorlige. Hvis du kommer hjem fra et orange område, opfordres du til at blive hjemme i 14 dage.

Hvis dit rejsemål er rødt, bør du genoverveje, da Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til dette rejsemål. Hvis du alligevel tager afsted, opfordrer Udenrigsministeriet dig til at søge professionel sikkerhedsrådgivning. Hvis du kommer hjem fra et rødt område, dvs. et område hvortil alle rejser frarådes – så skal du blive hjemme i 14 dage.

Et land kan have flere farver, da sikkerhedssituationen i et land kan variere betydeligt fra et område til et andet.

Det er vigtigt, at tjekke udenrigsministeriets hjemmeside, hvis du overvejer at rejse udenlands og at du tager sig dine forholdsregler og følger sundheds- og hygiejneråd på rejsen.

Læs rejsevejledningen for dit ønskede land

Se næste spørgsmål og svar til hvordan du skal forholde dig, hvis du alligevel rejser til et land, hvor alle ikke-nødvendige rejser frarådes.

 

Skal alle hjemrejsende blive hjemme i 14 dage?

For lande, hvor rejsevejledningen er gul, opfordrer Udenrigsministeriet dig til at være ekstra forsigtig, holde dig opdateret om rejsevejledningen i landet og følge Udenrigsministeriets særlige rejseråd i en tid med COVID-19. Hvis du kommer hjem fra en rejse til et land, hvor rejsevejledningen er gul, opfordres du ikke længere til at blive hjemme i 14 dage.

For lande, hvor rejsevejledningen er orange, frarådes alle ikke-nødvendige rejser. Hvis du kommer hjem fra et orange område, opfordres du til at blive hjemme i 14 dage. Hvis rejsevejledningen er orange alene grundet indrejserestriktioner, opfordres du dog ikke til at blive hjemme i 14 dage.

Hvis rejsevejledningen for dit rejseland ændres fra gul til orange, imens du opholder dig i landet, opfordres du heller ikke til at blive hjemme i 14 dage efter hjemkomst, hvis du har været særligt opmærksom på at følge ovenstående rejseråd. Du opfordres dog til at lade dig teste for COVID-19 efter hjemkomst.

 Hvis du kommer hjem fra et rødt område, dvs. et område hvortil alle rejser frarådes – så skal du blive hjemme i 14 dage.

Medarbejdere i sundhedssektoren, ældre- og plejesektoren eller områder for socialt udsatte, som arbejdsgiveren vurderer varetager kritiske funktioner kan tage kontakt til deres arbejdsgiver med henblik på en aftale om vilkår for tilbagevenden til arbejdet.

Der kan blive tale om et tilbud om vurdering af medarbejderen for smitte med corona. På den baggrund vurderes det, om medarbejdere kan starte på arbejde umiddelbart efter hjemkomst. Kontakt eventuelt din lokale afdeling. 

Jeg har ferie i næste uge - kan jeg aflyse den?

Som udgangspunkt kan du ikke ændre en allerede fastsat ferie. I den nuværende situation har arbejdsgiver behov for, at tilgodehavende ferie afvikles, så der ikke skubbes en pukkel af ferie frem til afvikling, når krisen er overstået.

Hvad sker der, hvis jeg rejser ud af Danmark?

Hvis du mod Udenrigsministeriets anbefalinger rejser til andre lande end dem der er markeret med gult, så bringer du dig i risiko for, at det kan blive opfattet som misligholdelse af dit ansættelsesforhold. Nemlig hvis det ender med, at du på den baggrund ikke kan møde på arbejde efter ferien. Du vil i den situation ikke have ret til løn eller andre ydelser under dit fravær og i værste fald, vil du kunne blive opsagt eller bortvist. Derfor er det vigtigt at følge myndighedernes anvisninger.

Læs Udenrigsministeriets rejsevejledninger

Hvordan er jeg stillet, hvis jeg er kommet i karantæne inden min ferie? Har jeg ret til erstatningsferie?

Hvis du er i karantæne, inden du har taget hul på din ferie, er du syg i ferielovens forstand. Der er derfor tale om en feriehindring, og du er ikke forpligtet til at holde den planlagte ferie. Hvis du selv ønsker det, må du gerne holde ferien. Hvis du derimod ikke ønsker at holde ferien, skal du sygemelde dig efter de regler, der gælder for sygemeldinger på din arbejdsplads. Når din karantæne er overstået, skal du som udgangspunkt genoptage arbejdet. Ferien har du ret til at holde på et senere tidspunkt.


Hvordan er jeg stillet, hvis jeg i min ferie bliver opmærksom på, at jeg har været udsat for smitterisiko og derfor vælger at gå i karantæne?

Hvis du selv vælger at lade dig teste i ferien pga. oplysninger om tæt kontakt med en smittet og samtidig går i karantæne/isolation, vil du være stillet, som var du syg. Der er derfor tale om en feriehindring i ferielovens forstand. I den situation er det vigtigt, at du giver din arbejdsgiver besked om, at du har valgt at lade dig teste og gå i karantæne, foreløbigt indtil testresultatet foreligger. 

Hvis du afholder ferie i perioden 1. maj 2020 – 31. august 2020 har du ret til erstatningsferie efter tre sygedage. Hvis du afholder ferie efter 1. september 2020, vil du have ret til erstatningsferie efter fem sygedage. Det er vigtigt, at du informerer din arbejdsgiver om, at du er syg, og at du kan dokumentere dette, fx med en lægeerklæring. Du skal indhente dokumentationen, selvom din arbejdsgiver ikke efterspørger den, og du skal selv betale for dokumentationen.


Min arbejdsgiver har kontaktet mig i min ferie og pålagt mig at gå i karantæne. Kan min arbejdsgiver kræve, at jeg går i karantæne i min ferie?

Nej. Når du allerede har taget hul på din ferie, kan din arbejdsgiver ikke kræve, at du går i karantæne.

Kan min arbejdsgiver pålægge mig at blive testet i min ferie?

Nej. Din arbejdsgiver kan ikke kræve, at du bliver testet, mens du holder ferie. Er du blevet kontaktet af din arbejdsgiver i din ferie, f.eks. fordi du har været i kontakt med en person, der er testet positiv for COVID-19, er du derfor ikke forpligtet til at lade dig teste. Du er dog forpligtet til at stille dig til rådighed for testning efter din ferie, hvis din arbejdsgiver siger, du skal.

Må jeg rejse på ferie, hvis jeg bliver sendt i karantæne?

Du må ikke tage på ferie, hvis det er sundhedsmyndighederne, der har givet dig karantæne. Karantænen er jo fordi, at du skal blive inde og ikke være i kontakt med andre, som du risikerer at smitte. Det er sundhedsmyndighederne, der afgør om karantænen eventuelt må finde sted i et sommerhus.

Hvis det er din arbejdsgiver, der har sendt dig hjem, er de dage, man er sendt i karantæne at betragte som fritaget for tjeneste med løn. Men man skal være til rådighed, hvis arbejdsgiver beslutter sig for, at karantænen skal ophøre.

Kan min arbejdsgiver inddrage min allerede planlagte ferie, hvis han har brug for, jeg kommer på arbejde?

Har du allerede påbegyndt din ferie, kan arbejdsgiver ikke inddrage din ferie. Er ferien endnu ikke påbegyndt, kan arbejdsgiver udskyde afholdelsen, hvis væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt. Der skal være tale om en force majeure-lignende situation.

Det skal have været uforudsigeligt for din arbejdsgiver, at situationen kunne opstå. Hvis din arbejdsgiver vil ændre din ferie, skal det desuden være nødvendigt, at det netop er dig, der skal udføre arbejdet på dette tidspunkt, altså at arbejdsgiver ikke kan få arbejdet udført ved hjælp af anden arbejdskraft.

Din arbejdsgiver må altså foretage en konkret vurdering i situationen, og det skal altså være en situation, hvor din leder ikke kan skaffe anden arbejdskraft til at dække arbejdet. Hvis din ferie ændres, har du krav på at få erstattet eventuelle økonomiske tab i forbindelse hermed – eksempelvis afbestilling af sommerhus. Du har dog pligt til at søge at begrænse dit tab mest muligt. Kontakt altid din lokale afdeling, hvis din arbejdsgiver vil inddrage din ferie.

Hvad sker der med min ferie, hvis jeg ikke kan nå at holde den inden udgangen af august?

Der er vedtaget en lov om udskydelse af ferie i forbindelse med covid-19. Loven giver mulighed for at overføre ferie, der skulle være afholdt i sidste ferieår og i det nuværende ”mini-ferieår”, der udløber 31. august 2020 til afholdelse senere. Du vil altså kunne afholde ferie efter de nye ferieregler, som træder i kraft 1. september 2020.

Generel afvikling af frihed

Hvad sker der med ferie, der udskydes til afholdelse efter den nye ferieordning, der starter den 1. september 2020?

Ferie, der er udskudt eller aftalt overført til næste ferieår, afholdes efter den nye ferieordning pr. 1. september 2020. Det betyder, at lønnen under ferie er den fast påregnelige løn på ferietidspunktet beregnet i forhold til beskæftigelsesgraden på optjeningstidspunktet.

Hvis jeg er blevet smittet med coronavirus, og jeg skulle have været på ferie, har jeg så ret til erstatningsferie?

Du kan ikke blive pålagt at afholde ferie, hvis du har meldt dig syg, inden ferien starter. Hvis du melder dig syg efter, at du har påbegyndt ferien, gælder det, at du kan få erstatningsferie efter fem karensdage (dog tre karensdage i ”miniferieåret” 1. maj – 31. august 2020). Kontakt eventuelt din tillidsrepræsentant eller din afdeling, hvis du er i denne situation.

Jeg ønsker ikke at afholde min ferie på nuværende tidspunkt, kan jeg udskyde den?

Hovedferien (i perioden 1. maj – 30. september) skal af arbejdsgiver varsles med 3 måneder. Hvis du endnu ikke har aftalt med din arbejdsgiver, hvornår du skal holde din ferie, og har din arbejdsgiver brug for din arbejdskraft, kan du måske aftale udskydelse af ferien, hvis du selv ønsker det. Du har ikke ret til ensidigt at forlange ferien udskudt.

Kan jeg blive pålagt at afvikle ferie, hvis jeg er syg?

Du kan ikke blive pålagt at afholde ferie, hvis du har meldt dig syg inden ferien starter. Hvis du melder dig syg under ferien, gælder det, at du kan få erstatningsferie efter 5 karensdage (dog 3 karensdage i ”miniferieåret” 1. maj – 31. august 2020). Kontakt evt. din tillidsrepræsentant eller din afdeling, hvis du er i denne situation.

Kan jeg blive pålagt at afvikle afspadsering, hvis jeg er syg?

Princippet er, at den afspadsering, der optjenes under sygdom, kan afvikles under sygdom. Hvis der er tale om afspadsering som følge af mer- eller overarbejde, kan det ikke varsles til afspadsering, når du er syg.

Jeg er på barsel, skal jeg også afvikle ferie?

Nej, barselsorlov er en feriehindring.

Jeg har bestilt sommerhus i sommerferien, kan jeg få dækket mine udgifter, hvis arbejdsgiver udskyder min ferie?

Ja, hvis arbejdsgiver ændrer din ferie i den nuværende ekstraordinære situation, har du krav på at få dækket dit tab fx en udgift til leje af sommerhus.

Jeg er ansat i en kritisk funktion og tilhører en særlig risikogruppe, da jeg har en kronisk lungesygdom. Min arbejdsgiver har sendt mig hjem, da det ikke er muligt at anvise mig arbejde, hvor jeg ikke bliver udsat for smitterisiko. Kan jeg blive pålagt at afvikle allerede fastsat ferie og afspadsering?

Ja, hvis du ikke er syg og hvis arbejdsgiver har hjemsendt dig for at beskytte dig mod smitte af hensyn til dit helbred, vil arbejdsgiver kunne pålægge dig at afvikle allerede fastsat ferie og afspadsering. I den situation står du ikke til rådighed for andet arbejde.

Hvis jeg er hjemsendt fordi jeg er gravid i uge 28 (28+0), kan jeg så blive pålagt at holde ferie?

Arbejdsgiver vil ikke kunne pålægge dig at holde ferie, da der er tale om graviditetsbetinget fravær efter barselsloven, som må anses som en feriehindring. Tilsvarende vil det ikke være muligt at fastholde en allerede varslet ferie. Det er FOAs opfattelse, at tilsvarende vil gælde for afspadsering.