Coronavirus
Senest opdateret den 10.02.2022 af Sofia Svoldgaard Gadsbøll

Spørgsmål/svar om ferie og corona-situationen

Må du rejse på ferie i udlandet? Har du ret til erstatningsferie, hvis du er i karantæne i en ferieperiode? Kan din chef aflyse din planlagte ferie? Få svar på spørgsmål om regler for ferie i forbindelse med corona.

Coronavirus og ferie

Hvilke regler gælder ved ind- og udrejse af Danmark?

Det er dit eget ansvar, at du overholder destinationslandets regler i forbindelse med rejser ud af Danmark. Du kan finde svar på udenrigsministeriets- eller den danske ambassaders hjemmeside. Rejser du via et rejsebureau er det også en god ide at spørge dem pr. mail, så du får et svar fra dem, hvis der skulle opstå problemer.

Udenrigsministeriets rejsevejledninger

Der er også for mange turistmål mulighed for at se kravene på landenes egne hjemmesider.

Kravene ved indrejsen i Danmark kan også være forskellige i forhold til de lande du har opholdt dig i. Se de nyeste opdateringer af kategoriseringen af lande her:

Landekategorisering 

Hvis du skal i isolation efter hjemkomst til Danmark i længere tid end din ferie varer, og dette var kendt på tidspunktet for din afrejse, og det derfor er en risiko du selv tager, vil din arbejdsgiver være berettiget til ikke at betale dig løn under din isolation og du vil også risikere at blive opsagt eller bortvist.

Kan min arbejdsgiver inddrage min allerede planlagte ferie, hvis han har brug for, at jeg kommer på arbejde?

Har du allerede påbegyndt din ferie, kan arbejdsgiver ikke inddrage din ferie. Er ferien endnu ikke påbegyndt, kan arbejdsgiver udskyde afholdelsen, hvis væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt. Der skal være tale om en force majeure-lignende situation. 

Det skal have været uforudsigeligt for din arbejdsgiver, at situationen kunne opstå. Hvis din arbejdsgiver vil ændre din ferie, skal det desuden være nødvendigt, at det netop er dig, der skal udføre arbejdet på dette tidspunkt, altså at arbejdsgiver ikke kan få arbejdet udført ved hjælp af anden arbejdskraft. 

Din arbejdsgiver må altså foretage en konkret vurdering i situationen, og det skal altså være en situation, hvor din leder ikke kan skaffe anden arbejdskraft til at dække arbejdet. Hvis din ferie ændres, har du krav på at få erstattet eventuelle økonomiske tab i forbindelse hermed – eksempelvis afbestilling af sommerhus. Du har dog pligt til at søge at begrænse dit tab mest muligt. Kontakt altid din lokale afdeling, hvis din arbejdsgiver vil inddrage din ferie.

Generel afvikling af frihed

Hvis jeg er blevet smittet med coronavirus, og jeg skulle have været på ferie, har jeg så ret til erstatningsferie?

Du kan ikke blive pålagt at afholde ferie, hvis du har meldt dig syg, inden ferien starter. Hvis du melder dig syg efter du har påbegyndt ferien, kan du få erstatningsferie efter fem sygedage under ferie . Kontakt eventuelt din tillidsrepræsentant eller din afdeling, hvis du er i denne situation.

Kan jeg blive pålagt at afvikle afspadsering, hvis jeg er syg med coronavirus?

Princippet er, at den afspadsering, der optjenes under sygdom, kan afvikles under sygdom. Hvis der er tale om afspadsering som følge af mer- eller overarbejde, kan det ikke varsles til afspadsering, når du er syg.