Coronavirus
Senest opdateret den 09.02.2022 af Charlotte Netterstrøm

Spørgsmål/svar om elever og corona-situationen

Få svar på, hvordan du som elev skal forholde dig i forbindelse med corona-situationen.

Elever i erhvervsuddannelse vil være enten i skole eller i praktik.

  • Når eleverne er i skole, så skal de følge uddannelsesinstitutionens retningslinjer for corona. 
  • Når eleverne er i praktik, så følger de arbejdspladsens retningslinjer for corona. 

Andre i uddannelse fx voksne på AMU-kurser, skal følge uddannelsesinstitutionens retningslinjer, når de er på skolen. 

Spørgsmål om praktik – og forlængelse af praktikken

Kan min praktiktid blive forlænget, fordi min arbejdsgiver har brug for arbejdskraft i forbindelse med covid-19-situationen?

Det er muligt for visse elever at aftale med en arbejdsgiver, at praktiktiden forlænges op til 2 måneder. Det er en betingelse, at forlængelsen er begrundet i, at eleven er sendt i ekstra praktikophold med henblik på at indgå i kritiske samfundsfunktioner som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19. 

Muligheden gælder alene elever på uddannelserne til ambulancebehandler, serviceassistent, social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent. 

Du kan ikke pålægges en forlængelse af uddannelsesaftalen - det skal aftales.

I den aftale, der laves, kan det indgå, hvilken honorering du skal have, herunder om der skal ske særlig betaling for arbejde på skæve tidspunkter og helligdage (ulempeydelser). Kontakt din lokale FOA-afdeling for at få hjælp til den konkrete aftale, så den passer til din situation.

Spørgsmål om din uddannelsesaftale og din uddannelsesplan

Kan mine praktikperioder blive flyttet, fordi min arbejdsgiver har brug for arbejdskraft i forbindelse med covid-19-situationen?

Det er muligt for alle elever at aftale med en arbejdsgiver, at der rokeres om på uddannelsesplanens fordeling af praktikperioder og skoleperioder, hvis det sker på grund af covid-19-situationen. Du kan ikke pålægges en ændring - det skal aftales. 

I den aftale, der laves, kan det indgå, hvilken honorering, du skal have, herunder om der skal ske særlig betaling for arbejde på skæve tidspunkter og helligdage (ulempeydelser). Kontakt din lokale FOA-afdeling for at få hjælp til den konkrete aftale, så den passer til din situation.

 
Mere viden
 

På Børne- og undervisningsministeriets hjemmeside om corona kan man finde viden og retningslinjer om retningslinjerne for corona for de enkelte uddannelser. 

Her finder man også spørgsmål og svar på mange typer af emner. Der er også henvisning til en hotline, som besvarer spørgsmål.

Information til dag- og uddannelsesinstitutioner om COVID-19