Coronavirus

Spørgsmål/svar om rengøring og desinfektion i forbindelse med corona-situationen

Her kan du finde svar på de mange spørgsmål, vi har fået i forbindelse med de nye regler for rengøring og desinfektion i corona-situationen. Fx hvilke desinfektionsmidler vi anbefaler, og hvordan du forholder dig, hvis du er ny inden for rengøringsområdet.

Desinfektion

Hvor meget skal der desinficeres?

Der skal desinficeres så lidt som muligt og så meget, som det er nødvendigt. I skal kun desinficeres det, som sundhedsmyndighederne anbefaler og så ofte, som de anbefaler. I forbindelse med COVID-19 er det kun tæt på smittede borgere og i visse tilfælde kontaktpunkter samt borde i fællesarealer. Følg de nyeste anbefalinger fra myndighederne.

Hvad skal jeg bruge til desinfektion og skal jeg instrueres i hvordan jeg gør?

Sundhedsmyndighederne anbefaler Ethanol og alternativt Klor.

Rengøringsprodukter med Ethanol skal bruges ved en opløsning på 70-85 procent og produktet skal være godkendt til overfladedesinfektion. Hvis du anvender et klorprodukt, er det vigtigt, at leverandøren kan oplyse, ved hvilken dosis midlet er godkendt til, i forbindelse med overfladedesinfektion.

Læs anbefalingerne og meget mere om rengøring og desinfektion på Seruminstituttets infektionshygiejniske retningslinjer for COVID-19:

Infektionshygiejniske retningslinjer for COVID-19

Det er vigtigt, at personalet er grundigt instrueret i, hvordan desinfektionsmidler anvendes. Der skal altid være 100% tjek på, hvilke doser og opløsningsforhold midlerne skal blandes i.

Skal man bruge åndedrætsværn til desinfektion?

Alt arbejde med desinfektionsmidler kræver god udluftning.

Hvis I får ubehag ved at bruge desinfektionsmidlerne, skal I kontakte jeres leder og arbejdsmiljørepræsentant. Ofte vil ubehaget skyldes at der ikke er tilstrækkelig udluftning - og det skal sikres. Er dette ikke muligt og såfremt I overskrider de grænseværdier, der fremgår af de anvendte produkters sikkerhedsdatablad, skal der bruges åndedrætsværn med filter A.

Kan man bruge håndsprit eller husholdningssprit til overfladedesinfektion?

Nej. Håndsprit genfedter huden for at skåne den. Fedtstofferne kan binde virus og dermed modvirke desinfektionen. Husholdningssprit indeholder så høj koncentration af sprit, at den fordamper før, det kan nå at virke. Husholdningssprit virker derfor ikke som overfladedesinfektion.

Rengøring

Hvad er anbefalingerne i forhold til rengøring?

Seruminstituttet anbefaler at bruge vand og sæbe (almindelige rengøringsmidler), og at man er særlig omhyggelig med at rengøre kontaktpunkter såsom håndtag, bordplader, toiletter, og eventuelt desinficerer dem. Toiletområde og toilet rengøres til sidst.
Man kan også bruge præfabrikerede rengøringsklude.

Brugte klude kasseres eller vaskes ved minimum 80 °C efter brug.

Du kan læse mere i de retningslinjer, Seruminstituttet har udarbejdet for hospitals- og primærsektoren, herunder dagtilbud og skoler.

Læs Seruminstituttets retningslinjer

Læs også:

Sundhedsstyrelsen generelle retningslinjer i COVID19 – Forebyggelse af smittespredning

Jeg har ikke fagligt beskæftiget mig med rengøring før, hvor finder jeg information?

Din leder skal sikre, at du er grundigt instrueret i din nye opgave. Det er vigtigt, at du føler dig sikker og tryg ved opgaven og ved, hvordan de rengøringsredskaber og -midler virker. Du skal også vide, hvornår de skal bruge værnemidler så som handsker. Vil du vide mere om rengøring kan du læse her:

Værktøj: Sund og sikker rengøring

Her er et læringsprogram om hygiejne og håndhygiejne fra Seruminstituttet især inden ældreplejen:

Værd at vide om hygiejne i primærsektoren

Er der særlige ting man skal tænke på når man nu har ekstra meget rengøring og vådt arbejde?

Du skal være opmærksom på, hvor længe du har hænderne i vand, og hvor længe du har handsker på. En tommelfingerregel er, at du max må have handsker på mellem 2-4 timer om dagen. Afhængig af om det er konstant eller med små pauser.

Du kan læse mere her i Arbejdstilsynets vejledning:

Arbejdstilsynet om vådt arbejde

Fugt, vand, og rengøringsmidler fjerner det beskyttende fedtlag på huden. Ved længere tids påvirkning, opstår der risiko for at udvikle eksem. Så sørg for løbende at smøre hænderne ind i en fed håndcreme; også når du er hjemme. Du kan læse mere her:

Hold din hud sund