Coronavirus
Senest opdateret den 09-02-2022 af Jeanette Staffelt

Spørgsmål/svar om rengøring og desinfektion i forbindelse med corona-situationen

Her kan du finde svar på de mange spørgsmål, vi har fået i forbindelse med de nye regler for rengøring og desinfektion i corona-situationen. Fx hvilke desinfektionsmidler vi anbefaler, og hvordan du forholder dig, hvis du er ny inden for rengøringsområdet.

Desinfektion

Hvor meget skal der desinficeres?

Normalt er rengøring med vand og sæbe nok, men når der er tale om særlige smittefarlige vira som f.eks. COVID-19, kan det være nødvendigt at desinficere punkter og overflader, der berøres af flere mennesker. 
Desinfektion af en overflade kræver, at overfladen er rengjort først eller synlig ren.

Overflader er f.eks. bordplader, stolerygge, køkkenlåger, døre og lignende. 
Kontaktpunkter er f.eks. kaffemaskiner, TV/fjernbetjening, computer, tablet, håndtag, trykknapper, lyskontakter, toiletter og lignende. 
OBS: Når der er tale om børn, er gulvet også et kontaktpunkt, da børn ofte kravler rundt på gulvet.

Det er en god ide at bruge tid på at observere, hvor børn og voksne sætter deres hænder. Det er der, smitten opstår, og disse steder skal derfor desinficeres.

Få mere viden om rengøring og desinfektion på børneområdet i Sundhedsstyrelsens håndbog:

Hent Håndbog om hygiejne og miljø i dagtilbud

Hvad skal jeg bruge til desinfektion, og skal jeg instrueres i, hvordan jeg gør?

Sundhedsmyndighederne anbefaler Ethanol og alternativt Klor.

Rengøringsprodukter med Ethanol skal bruges ved en opløsning på 70-85 procent og produktet skal være godkendt til overfladedesinfektion. Hvis du anvender et klorprodukt, er det vigtigt, at leverandøren kan oplyse, ved hvilken dosis midlet er godkendt til, i forbindelse med overfladedesinfektion.

Det er vigtigt, at du er grundigt instrueret i, hvordan desinfektionsmidler anvendes. Der skal altid være 100% tjek på, hvilke doser og opløsningsforhold midlerne skal blandes i.

Du kan læse mere om anbefalinger for rengøring i sundhedssektoren her:

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for rengøring i hospitals- og primær-sektoren, herunder dagtilbud og skoler

 

Skal man bruge åndedrætsværn til desinfektion?

Inden du bruger et desinfektionsmiddel, skal du/din leder nærlæse sikkerhedsdatabladet for det pågældende middel. Der kan man læse, om man skal bruge værnemidler i form af fx handsker, åndedrætsværn m.m. 

Uanset om et desinfektionsmiddel kræver åndedrætsværn eller ej, er det vigtigt at understrege, at alt arbejde med desinfektionsmidler kræver god udluftning.

Hvis du får ubehag ved at bruge desinfektionsmidlerne, skal du kontakte din leder og arbejdsmiljørepræsentant. Ofte vil ubehaget skyldes, at der ikke er tilstrækkelig udluftning - og det skal sikres. 

Kan man bruge håndsprit eller husholdningssprit til overfladedesinfektion?

Nej. Håndsprit genfedter huden for at skåne den. Fedtstofferne kan binde virus og dermed modvirke desinfektionen. Husholdningssprit indeholder så høj koncentration af sprit, at den fordamper, før det kan nå at virke. Husholdningssprit virker derfor ikke som overfladedesinfektion.

Rengøring

Hvad er anbefalingerne i forhold til rengøring?

Seruminstituttet anbefaler at bruge vand og sæbe (almindelige rengøringsmidler), og at man er særlig omhyggelig med at rengøre kontaktpunkter såsom håndtag, bordplader, toiletter, og eventuelt desinficerer dem. Toiletområde og toilet rengøres til sidst.

Man kan også bruge præfabrikerede rengøringsklude. Brugte klude kasseres eller vaskes ved minimum 80 °C efter brug.

Du kan læse mere i de retningslinjer, Seruminstituttet har udarbejdet for hospitals- og primærsektoren, herunder dagtilbud og skoler:

Hent Nationale Infektionshygiejniske retningslinjer for rengøring i hospitals- og primærsektoren, herunder dagtilbud og skoler

Læs også Sundhedsstyrelsens retningslinjer, der fortsat gælder selvom pjecen ikke er opdateret efter Sundhedsstyrelsen ændring af perioden for immunitet efter tidligere smitte med COVID-19 fra 12 til 6 måneder:

Hent Sundhedsstyrelsen generelle retningslinjer i COVID19 – Forebyggelse af smittespredning

På børneområdet kan man læse mere i Sundhedsstyrelsens håndbog:

Hent Sundhedsstyrelsens Håndbog om hygiejne og miljø i dagtilbud 

 

 


Jeg har ikke fagligt beskæftiget mig med rengøring før, hvor finder jeg information?

Din leder har ansvar for, at du er grundigt instrueret i din nye opgave. Det er vigtigt, at du føler dig sikker og tryg ved opgaven og ved, hvordan de anviste rengøringsredskaber og -midler virker. Og ikke mindst hvornår du skal bruge værnemidler såsom handsker. 

Du kan få mere viden i to online læringsprogrammer om hhv. hygiejne og håndhygiejne, som Seruminstituttet har udviklet: 

Værd at vide om hygiejne i primærsektoren

Værd at vide om håndhygiejne 

De to læringsprogrammer tager udgangspunkt i ældreplejen, men principperne for hygiejne og håndhygiejne er også væsentlige på andre områder. 

Er der særlige ting, man skal tænke på, når man nu har ekstra meget rengøring og vådt arbejde?

Du skal være opmærksom på, hvor længe du har hænderne i vand, og hvor længe du har handsker på. En tommelfingerregel er, at du max må have handsker på mellem 2-4 timer om dagen. Afhængig af om det er konstant eller med små pauser.

Du kan læse mere her i Arbejdstilsynets vejledning:

Arbejdstilsynet om vådt arbejde

Fugt, vand og rengøringsmidler fjerner det beskyttende fedtlag på huden. Ved længere tids påvirkning opstår der risiko for at udvikle eksem. Så sørg for løbende at smøre hænderne ind i en fed håndcreme; også når du er hjemme. Du kan læse mere her:

Hold din hud sund