Coronavirus

Spørgsmål/svar om børnepasning og corona-situationen

Hvad gør du, hvis du skal på arbejde og ikke selv kan passe dine børn? Og hvilke regler gælder ift. nedlukning og nødberedskab, hvis du er dagplejer eller ansat i daginstitution? Få svar på de mest stillede spørgsmål om børnepasning i den nuværende sundhedskrise.

Børnepasning

Hvad gør jeg, hvis jeg skal møde på arbejde og ikke kan få passet mine børn?

Det er din egen opgave at finde alternative pasningsmuligheder. Hvis du ingen mulighed har for at få passet dit barn, er der på den enkelte kommunes skoler og institutioner mulighed for nødpasning.
Det er den enkelte kommune, som beslutter retningslinjerne for nødpasning, og det kan derfor variere fra kommune til kommune, hvilke børn, som tilbydes nødpasning.
Generelt vil nødpasning tilbydes børn i alderen 0-9 år.
Du kan evt. også forsøge at indgå en aftale med din arbejdsgiver om at arbejde hjemme, afholde ferie, holde fri uden løn eller en anden kreativ løsning – og i den situation vil det måske også kunne aftales at tage barnet med på arbejde.

Jeg arbejder i daginstitution - skal jeg indgå i et nødberedskab?

De enkelte kommuner er ved at afklare, hvem der skal indgå i nødpasning. Du vil få besked fra din leder, om du indgår i dette beredskab.

Som en del af nødpasningen skal du forvente, at du kan komme til at passe andre børn end normalt og et andet sted, end du plejer.

 

Jeg er dagplejer - gælder nedlukningen også mig?

Dagplejerne er inddraget i nedlukningen på samme måde, som øvrige offentlige dagtilbud er. Nogle dagplejere vil også skulle indgå i nødpasning, og de vil ligeledes kunne komme til at skulle passe andre børn på andre steder end normalt.

Jeg arbejder i en privat børnepasning og er sendt hjem. Skal jeg deltage i nødpasning?

Ja, selv om  du er sendt hjem, kan du godt blive pålagt at deltage i nødpasning af de børn, der er indskrevet i institutionen, hvis der er behov for det og kommunen vurderer, det er nødvendigt. Er du privat dagplejer, skal du også passe de børn, der har brug for nødpasning, hvis børnene er indskrevet i din dagpleje.

Både min ægtefælle/samlever og jeg er blandt de grupper, der varetager kritiske funktioner - hvordan får vi passet vores børn?

Kommunerne skal fra mandag 16. marts etablere nødpasning for de 0-9-årige. Nødpasningen er for dem, hvis forældre varetager kritiske funktioner i den offentlige eller private sektor, eller som på trods af myndighedernes opfordring til at holde børnene hjemme ikke har andre muligheder.

Myndighederne anbefaler, at bedsteforældre ikke bør passe børn, hvis de på grund af alder eller helbred er særligt sårbare over for coronavirus.