Coronavirus
Senest opdateret den 13.12.2021 af Camilla Bolvig Cazal og Asbjørn Andersen

Spørgsmål/svar om coronapas og tests

Få svar på, hvordan du skal forholde dig, hvis din arbejdsgiver pålægger dig at vise coronapas eller at blive testet for COVID-19.

Krav om coronapas, test m.v. på arbejdspladsen

Kan min arbejdsgiver kræve, at jeg viser coronpas eller bliver testet?

Arbejdsgiver har både ret til at kræve, at du har et gyldigt coronapas, og at du bliver testet for coronavirus. 

Det blev vedtaget ved lov den 25. november 2021, hvor Folketinget stemte for at indføre 'Lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere forevisning af coronapas, test for covid-19 m.v.'. 
Hvis du vil læse loven i sin helhed, kan du finde den på Folketingets hjemmside: 

Forslag til lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere forevisning af coronapas, test for covid-19 m.v. 

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) har samlet de mest stillede spørgsmål til loven – fx om arbejdsgiver kan kræve, at en medarbejder viser coronapas, hvilke informationer arbejdsgiver har krav på at vide osv. Se FH’s svar på disse og mange andre spørgsmål i FH’s vejledning om corona:

Må min arbejdsgiver kræve, at jeg viser et coronapas? 

Se endvidere Fagbladet FOAs omtale af loven, og hvad loven betyder for dig som ansat:

Nu kan din arbejdsgiver kræve coronapas og pålægge dig test: Det betyder det 


Min leder truer mig med at blive opsagt, hvis ikke jeg viser et gyldigt coronapas, må hun det?

Ja, det kan i sidste ende resultere i en opsigelse, hvis du ikke kan vise et gyldigt coronapas, men arbejdsgiverne skal oplyse om mulige konsekvenser inden de skrider til en eventuel opsigelse.

 

Min arbejdsgiver har sagt, at jeg skal have taget en coronatest. Skal det ske i arbejdstiden?

Hvis din arbejdsgiver pålægger dig at tage en test, skal det så vidt muligt ske i din arbejdstid. 

Min arbejdsgiver forlanger, at jeg skal vise coronapas, når jeg møder på arbejde. Jeg er ikke vaccineret, så det vil kræve en negativ test – skal testen foretages i arbejdstiden?

Hvis din arbejdsgiver kræver, at du viser et gyldigt coronapas, og det forudsætter, at du tager en test, skal testen så vidt muligt foregå i arbejdstiden. Skal du tage testen uden for den almindelige arbejdstid, enten i forlængelse af den almindelige arbejdstid eller før du møder ind, er der tale om enten mer- eller overarbejde, som skal honoreres efter gældende regler.

 

Jeg er blevet pålagt at få taget en coronatest på min fridag. Kan min arbejdsgiver pålægge mig det?

Ja, det kan din arbejdsgiver godt. Der vil være tale om inddragelse af en fridag i henhold til de arbejdstidsregler, der gælder på dit område. Du skal derfor honoreres efter samme regler, som hvis du skulle blive pålagt at møde på arbejde på en fridag.

Din afdeling kan have indgået en lokalaftale om andre regler i forbindelse med coronasituationen, så spørg din tillidsrepræsentant eller din afdeling.

 Find din afdeling

Jeg er blevet pålagt at tage en test hver anden dag på et testcenter 30 km væk. Skal jeg have kørselsgodtgørelse for det?

Hvis du har fået et pålæg fra din arbejdsgiver om at tage en test, er det almindeligt arbejde. Du vil derfor være omfattet af de almindelige regler for kørselsgodtgørelse, der gælder for din arbejdsplads.

Det er en af mine kollegaer, der udfører testen på arbejdspladsen. Det er jeg ikke helt tryg ved. Kan jeg få taget testen på et almindeligt testcenter?

En pålagt test skal gennemføres på betryggende måde i overensstemmelse med de regler og retningslinjer, som myndigheder har fastlagt. Dette gælder, uanset om testen gennemføres på arbejdspladsen eller uden for arbejdspladsen. Er du stadig utryg, kan du tage testen på et offentligt teststed, under den forudsætning, at det ikke forsinker testens formål unødigt. Sker det uden for arbejdstiden, er der tale om enten mer- eller overarbejde og skal honoreres efter gældende regler.

 

Kan min leder kræve, at jeg tager en selvtest?

Ja, i følge loven, kan arbejdsgiveren forlange, at medarbejderne testes for nedbringe smitterisikoen. Ved Folketingets behandling af loven er det forudsat, at arbejdsgiver kan anvende selvtest, hvis selvtesten er godkendt og bruges på den rette måde.