Coronavirus

Spørgsmål/svar om tests og corona-situationen

Få svar på, hvordan du skal forholde dig, hvis din arbejdsgiver beder dig om at lade dig teste for corona.

Test

Jeg arbejder indenfor social- og sundhedsområdet og er blevet bedt om at få foretaget en podning for Covid-19 selvom jeg ikke har nogen symptomer. Har jeg pligt til at lade mig teste for Covid-19 og har min arbejdsgiver ret til at få testsvaret?

Covid-19 er et smitsomt virus, og det er en mulighed, at personer uden symptomer kan sprede smitte, uden at dette nødvendigvis opdages. På den baggrund anbefaler sundhedsmyndighederne, at der gennemføres test af personalet på sundheds- og ældreområdet for at kunne foretage smitteopsporing. 

Arbejdstilsynet har oplyst at en arbejdsgiver kan pålægge medarbejderne at lade sig teste med henvisning til lov om helbredsoplysninger. 

Arbejdstilsynet anfører i relation til arbejde med ældre, syge og sårbare, ”at den ansatte ikke vil kunne arbejde i tæt kontakt med mennesker, som måske er særligt sårbare i forhold til COVID-19, hvis den ansatte er smittet. På den måde har sygdommen væsentlig betydning for lønmodtagerens arbejdsdygtighed ved det pågældende arbejde”.

Supplerende oplyser Beskæftigelsesministeriet at ”arbejdsgivere indenfor andre områder ligeledes vil kunne anmode om oplysninger, der indebærer en helbredsundersøgelse hvis forholdene ved det pågældende arbejde særligt taler for at indhente oplysningerne, men at dette vil bero på en konkret vurdering, som i første omgang foretages af arbejdsgiveren, og som i sidste ende vil kunne efterprøves af en domstol”.

Endvidere skriver arbejdstilsynet ” arbejdsgiver skal have de ansattes samtykke til at udføre undersøgelsen, men arbejdsgiver kan godt kræve, at den ansatte lader sig undersøge forstået på den måde, at det kan have ansættelsesretlige konsekvenser for den ansatte, hvis hun eller han afviser at lade sig teste.”

Din arbejdsgiver har formentlig ret til at få testsvaret, i hvert fald hvis du bliver testet positiv for Covid-19, da dette har væsentlig betydning for en eventuel indsats på sundhedsområdet. Datatilsynet har udtalt sig om arbejdsgivers behandling af oplysninger om evt. smitte med Covid-19 hos medarbejdere.

Se også: 

 Datatilsynet: Hvordan er det med GDPR og coronavirus?

Min arbejdsgiver har sagt jeg skal have taget en test for covid-19. Skal det ske i arbejdstiden?

Hvis du arbejder på ældre- og sundhedsområdet og din arbejdsgiver pålægger dig at tage en test, er det at betragte som arbejdstid. Sker testen i din arbejdstid, på din arbejdsplads, er det almindeligt arbejde. Skal du tage testen uden for den almindelige arbejdstid, enten i forlængelse af den almindelige arbejdstid eller før du møder ind er der tale om enten mer- eller overarbejde i henhold til den arbejdstidsaftale som gælder for dig.

Jeg er blevet pålagt at få taget en test for covid-19 på min fridag, kan arbejdsgiveren det?

Ja, det kan din arbejdsgiver godt. Der vil være tale om inddragelse af en fridag i henhold til de arbejdstidsregler der gælder på dit område, og du skal derfor honoreres efter samme regler som hvis du skulle blive pålagt at møde på arbejde på en fridag.

Din afdeling kan have indgået en lokalaftale om andre regler i forbindelse med coronasituationen, så spørg din tillidsrepræsentant eller din afdeling.

Jeg er blevet pålagt at tage en test hver anden dag på et testcenter 30 km. væk. Skal jeg have kørselsgodtgørelse for det.

Hvis du har fået et pålæg fra din arbejdsgiver om at tage en test, er det almindeligt arbejde. Du vil derfor være omfattet af de almindelige regler for kørselsgodtgørelse der gælder for din arbejdsplads.

Min arbejdsgiver har tilbudt mig at blive testet for covid-19. Skal jeg tage imod det tilbud?

Din arbejdsgiver har givet dig et tilbud, du ikke behøver at benytte dig af. Hvis du gør det, og testen ligger uden for din almindelige arbejdstid, vil det være noget du gør i din fritid, og du kan ikke forvente at få arbejdstid for det, ej heller kørselsgodtgørelse, hvis testcentret ligger uden for din arbejdsplads.