Coronavirus
Senest opdateret den 10.02.2022 af Sofia Svoldgaard Gadsbøll

Spørgsmål/svar om coronapas og tests

Få svar på, hvordan du skal forholde dig, hvis din arbejdsgiver pålægger dig at vise coronapas eller at blive testet for COVID-19.

Krav om coronapas, test m.v. på arbejdspladsen

Kan min arbejdsgiver kræve, at jeg viser Corona pas eller bliver testet?

Covid 19 bliver pr. 1. februar 2022 ikke længere betragtet som en samfundskritisk sygdom i Danmark.

Det betyder, at arbejdsgivere fra den 1. februar 2022 ikke kan kræve at se et coronapas, da det fremgår af Lov om arbejdsgivers adgang til at pålægge lønmodtagere forevisning af coronapas, test for covid 19 kun er muligt, så længe covid 19 betragtes som en samfundskritisk sygdom.

Du skal dog være opmærksom på, at såfremt du arbejder i særlige jobfunktioner – fx med svært sårbare patienter, vil en arbejdsgiver i konkrete tilfælde kunne kræve, at du fremviser coronapas/test for at udføre denne jobfunktion. Kan eller vil du ikke dette, skal arbejdsgiver så vidt muligt overføre dig til andre jobfunktioner, hvor et sådant krav ikke kan stilles.  

Der kan også opstå situationer, hvor jobfunktionerne generelt på et område vil kræve særligt fokus på corona, og hvor arbejdsgiver derfor vil forsøge at indføre krav om test eller Coronapas. Dette vil være en kontrolforanstaltning der både skal behandles i MED og varsles.

Min arbejdsgiver har sagt, at jeg skal have taget en corona test. Skal det ske i arbejdstiden?

Både i undtagelsestilfældene og hvis du selv frivilligt indvilliger i at tage en test, skal dette så vidt muligt ske i arbejdstiden, og gerne placeres så hensigtsmæssigt for arbejdstiden som muligt. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, vil den tid, du bruger til testen blive betragtet som arbejdstid, og skal honoreres som sådan. Det samme gør sig gældende, hvis du bliver tvunget til at tage en test på en fridag.

I sådanne situationer bør du altid forud kontakte din TR og FOA, så du ved, hvilke regler/aftaler der gælder for dig og din arbejdsplads. 

Jeg er blevet pålagt at tage en test hver anden dag på et testcenter 30 km væk. Skal jeg have kørselsgodtgørelse for det?

Hvis du i ovenstående særlige tilfælde har fået et pålæg fra din arbejdsgiver om at tage en test, eller I aftaler, at du skal tage en test frivilligt som en del af jobbet, er det almindeligt arbejde. Du vil derfor være omfattet af de almindelige regler for kørselsgodtgørelse, der gælder for din arbejdsplads. Du bør dog for god ordens skyld gøre din arbejdsgiver opmærksom på, at dette vil medføre kørselsudgifter.