Cornavirus

Spørgsmål/svar om Corona-situationen til ansatte på sundheds-, ældre og socialområdet

Få svar på, hvordan du skal forholde dig til smittefare, hvis du arbejder med for eksempel ældrepleje, inden for sundheds- eller socialområdet eller i andre kritiske funktioner. Se også, om du kan sættes til at løse andre arbejdsopgaver end de sædvanlige, hvis din arbejdsplads lukker eller går over til nødberedskab.

Generelle spørgsmål

Jeg er i tvivl om, hvad der er de gældende retningslinjer for brug af værnemidler

Du kan se svaret på dette og øvrige spørgsmål om værnemidler under spørgsmål/svar om arbejdsmiljøet og coronasituationen. Her kan du bl.a. læse mere om de forskellige typer af masker og hvad reglerne er for udlevering af værnemidler:

Spørgsmål/svar om arbejdsmiljøet og coronasituationen

Sundheds- og ældresektoren samt indsatser til socialt udsatte

Infektionshygiejniske retningslinjer for sundhedspersonale ifm. covid-19

Hvornår kan jeg blive testet for COVID-19, og hvilke krav kan min arbejdsgiver stille i forhold til tests?

Sundhedsmyndighederne ændrer løbende deres teststrategi, og der sker ofte ændringer i retningslinjerne, både i forhold til hvem der kan testes, og hvordan man kan blive henvist til test. Du kan læse de nyeste retningslinjer her:

Retningslinjer for håndtering af Covid-19 i sundhedsvæsenet

Se også yderligere spørgsmål og svar om tests her:

Spørgsmål/svar om tests

Jeg tilhører en særlig risikogruppe – skal jeg møde på arbejde?

Du kan læse mere om at tilhøre en særlige risikogruppe nederst på denne side:

Spørgsmål/svar om løn og ansættelsesvilkår og corona-situationen

Gælder der andre retningslinjer for mig, hvis jer er vaccineret?

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet retningslinjer for personer, der er vaccineret. Det handler bl.a. om, at man ikke behøver at lade sig teste regelmæssigt, at man ikke behøver at selvisolere sig som nær kontakt osv. Du kan finde retningslinjerne i udgivelsen Anbefalinger for vaccinerede personer (se især s. 7-8) 

Særligt for ansatte i sundheds- og ældresektoren

På mit plejecenter er der kommet flere opgaver – fx i forhold til rengøring og at gennemføre besøg med pårørende – men vi er ikke blevet mere personale?

Det er vigtigt, at plejecentret overholder gældende retningslinjer. Din ledelse skal sammen med kommunalbestyrelsen sørge for, at du kan leve op til retningslinjerne. Det vil på nogle plejecentre kræve ekstra bemanding til rengøring, organisering af besøg mv.

Jeg er forvirret over de mange forskellige retningslinjer på mit område

Sundhedsmyndighederne har udgivet flere forskellige publikationer med retningslinjer på sundheds- og ældreområdet, og de opdaterer løbende retningslinjerne.

FOA har udarbejdet en side med de udgivelser, som vurderes mest relevante for FOAs medlemmer:

Udgivelser om coronasituationen

De fleste retningslinjer kan desuden findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvor der er en side særligt til personale i sundheds- og ældresektoren:

Personale i sundheds- og ældresektoren 

Derudover har Statens Serum Institut en række infektionshygiejniske retningslinjer for COVID-19, som findes her:

Infektionshygiejniske retningslinjer for COVID-19

Hvis du fortsat er i tvivl om gældende retningslinjer, kan du kontakte følgende:

Styrelsen for Patientsikkerheds hotline til medarbejdere og ledere på sundheds-, ældre- og socialområdet:

  • Kontakt hotlinen på 70 20 02 66 – den er åben alle dage kl. 9-20.

Særligt for ansatte på socialområdet – handicap og psykiatri

Jeg er i tvivl om, hvilke retningslinjer, der er på socialområdet

Det specialiserede socialområde dækker en bred vifte af tilbud og støtteformer til forskellige målgrupper, b.la. bosteder og dagtilbud til børn, unge og voksne med handicap, psykiske vanskeligheder eller særlige sociale problemer, anbringelsessteder, BPA-hjælperordninger, misbrugsbehandling, hjemløse, herberg, kvindekrisecentre.

I takt med at Corona-situationen udvikler sig, ændrer regler og retningslinjer for håndtering af Corona på socialområdet sig også. Vi har samlet 4 hjemmesider, hvor du altid kan finde opdaterede svar på spørgsmål på socialområdet om bl.a. besøgsrestriktioner, forsamlingsforbud, afstandskrav, værnemidler, test og meget mere:

Social- og Ældreministeriets hjemmeside med spørgsmål/svar om socialområdet:

Social- og Ældreministeriet har på deres hjemmeside samlet en liste af spørgsmål/svar på de oftest stillede spørgsmål om håndtering af Corona på socialområdet. Listen opdateres løbende, og du finder den her:

Informationer om coronavirus og socialområdet (Åbner i nyt vindue)

Arbejder du på en specialskole, kan du læse spørgsmål/svar om fravær, transport, afstandsregler her på Børne- og undervisningsministeriets hjemmeside:

Information til dag- og uddannelsestilbud: Grundskolen (Åbner i nyt vindue)

En samlet oversigt over de generelle retningslinjer for håndtering af Corona på socialområdet – lige til at printe.

Socialstyrelsen har samlet de generelle retningslinjer for håndtering af COVID-19 på specialområdet i én samlet oversigt – lige til at printe. Den seneste version er fra 2. marts 2021, og den finder du her:

Retningslinjer for håndtering af covid-19 på socialområdet (Åbner i nyt vindue)

Socialstyrelsens vidensportal om Corona: Råd og anbefalinger til specifikke målgrupper

Socialstyrelsen har en Corona-portal, der samler gode råd og anbefalinger til specifikke målgrupper på socialområdet. På portalen ligger også svar omkring generelle retningslinjer om Corona samt en idebank til konkrete aktiviteter på socialområdet under Corona-pandemien. Du finder Corona-portalen her:

Socialstyrelsens tema om corona (Åbner i nyt vindue)

Er reglerne for magtanvendelse ændret?

Nej. Der er ikke ændret på personalets beføjelser til at anvende magt på bosteder og -tilbud.

Det er stadig de almindelige regler om magtanvendelse, der gælder på socialområdet. Dvs. reglerne i serviceloven om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne og reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for børn og unge i lov om voksenansvar for anbragte børn og unge.

Læs mere på Social- og Ældreministeriets spørgsmål/svar under 'Handicap' og 'Anbragte børn og unge': 

Informationer om coronavirus og socialområdet med FAQ's

Informationer om coronavirus og anbragte børn og unge

Hvad er reglerne for besøg på sociale tilbud/botilbud?

Læs mere på Social- og Ældreministeriets spørgsmål/svar under ”besøg på sociale tilbud”:

Besøg på sociale tilbud

Jeg er handicaphjælper/-ledsager (BPA): Hvad gør jeg i tilfælde af smitte/smitterisiko hos borgeren eller mig selv?

Læs hvordan du og borgeren skal forholde sig her på Social- og Ældreministeriets spørgsmål/svar under afsnittet 'Handicap':

Handicapområdet

Hvad gør man hvis en borger, der er smittet eller som udviser symptomer bliver utryg, selvskadende eller udadreagerende i forbindelse med personalets brug af værnemidler eller at borgeren skal i karantæne?

Først og fremmest er det vigtigt, at personalet gennemgår de nye retningslinjer på en konkret og forståelig måde for den enkelte borger. For borgere med et lavt funktionsniveau kan det hjælpe at bruge visuel guidning og fx tydeliggøre, hvor stor en afstand, der skal være mellem mennesker ved hjælp af tape på gulvet.

Derudover er det vigtigt, at personalet så vidt muligt begrænser den fysiske kontakt med borgerne og erstatter den fysiske kontakt med andre stimuli. For borgere med autisme eller udviklingshæmning kan det være gavnligt med stimuli som fx kugleveste eller massagestole. Det handler om at erstatte den fysiske kontakt med såkaldt berøring på afstand.

Hverdagen for alle er forandret. Også for udsatte borgere. Derfor kræver det, at det pædagogiske personale skaber ny struktur i borgernes hverdag. Det kan fx være at erstatte socialt samvær på et bosted med en gåtur med god, fysisk afstand.

VISO – Den nationale videns- og rådgivningsorganisation i Socialstyrelsen – tilbyder rådgivning via en socialfaglig hotline om Corona. Derudover tilbyder VISO direkte telefonrådgivning via et landsdækkende leverandørnetværk, som kan komme med faglig rådgivning om konkrete borgere eller en bestemt målgruppe.

Hotline for socialfaglige spørgsmål (forankret i VISO):

  • Ring 72 42 40 00 (mandag-torsdag kl. 9-14.30, fredag kl. 9-14)

Jeg har flere spørgsmål - hvor kan jeg læse mere?

Socialområdet varetages af Social- og Ældreministeriet, og de har svar på de mest gængse spørgsmål om forholdsregler i forbindelse med coronavirus på deres hjemmeside:

Ofte stillede spørgsmål om coronavirus og socialområdet

Derudover kan vi henvise til følgende hotlines:

  • Hotline for socialfaglige spørgsmål (forankret i VISO): Ring 72 42 40 00 (mandag-torsdag kl. 9-14.30, fredag kl. 9-14)
  • Styrelsen for Patientsikkerheds hotline til medarbejdere og ledere på sundheds-, ældre- og socialområdet: Kontakt hotlinen på 70 20 02 66 – den er åben alle hverdage kl. 9.30-16.

Børne- og Undervisningsministeriets hotline om coronavirus for skoler og institutioner:

  • Ring 70 80 67 07 (mandag-torsdag kl. 8-15, fredag kl. 9-14)

Myndighedernes fælles hotline svarer på spørgsmål om coronavirus generelt:

  • Ring 70 20 02 33