Udgivelser om corona-situationen

Sundhedsstyrelsen, SSI og andre myndigheder udgiver løbende pjecer, retningslinjer og anbefalinger mv. om coronasituationen. Vi har samlet et udpluk her, som er relevante for FOA-medlemmer. Nederst på siden kan du få et overblik over alle Sundhedsstyrelsens udgivelser.

Sundheds- og ældreområdet: 

Sundhedsstyrelsens overordnede retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet

Retningslinjer for brug af værnemidler

Ansatte i sundheds-, social- og ældresektoren der tilhører særlige risikogrupper

Arbejdsgiveres og personales ansvar for at hindre smittespredning i sundheds- og ældresektoren samt i indsatser for socialt udsatte

Forebyggelse af smitte med COVID-19 ved besøg på plejecentre


Vejledning om forebyggelse af smitte med COVID 19

Plejecentre, bosteder og andre institutioner

Hjemmeplejen 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for vaccinerede personer


Infektionshygiejniske retningslinjer ved mistænkt eller påvist COVID-19 hos borgere

Hjemmeplejen

Bosteder

Plejecentre

Ansigtsmasker og andre værnemidler

Aerosolgenerende procedurer i luftveje


Dagtilbud

Vejledning for genåbning af dagtilbud

Det pædagogiske arbejde i dagtilbud under corona-epidemien

Spørgsmål/svar for køkkener i institutioner og skoler