Coronavirus

FOA hjælper - også når der er corona

FOA har siden slutningen af februar dagligt kæmpet for dine vilkår under coronakrisen. For de mange, der har stået i frontlinjen. For de hjemsendte. For dem, der særligt sårbare for smitte. For dem, der skulle genåbne under nye forholdsregler. Vi har besvaret tusindvis af spørgsmål. Vi har vundet sejre i en svær tid.

9 solide sejre

I starten af coronakrisen var der mangel på værnemidler. Blev man smittet med covid-19 på jobbet, så kunne det ikke anerkendes som arbejdsskade. Man skulle på arbejde, selv om man havde yderst sårbare familiemedlemmer.


Dette – og meget andet – er der nu lavet om på. Takket være FOAs pres og forhandlinger. Her er nogle af de resultater, som FOA har en væsentlig andel i.

1
Covid-19 anerkendes som arbejdsskade
FOA har i samarbejde med andre organisationer været med til at sikre, at ansatte i ældreplejen, på sygehuse og i dagtilbud m.fl. fremover kan få anerkendt covid-19 som en arbejdsskade – og dermed også kan opnå erstatning. Hvis sundhedsansatte er blevet smittet og har anmeldt det, skal de ikke kunne påvise en smittekilde.
Læs mere
2
Tests og værnemidler sikres fremadrettet
Regeringen opretter en ny styrelse, der skal sørge for forsyningen af værnemidler og øge testkapaciteten. Den nye styrelse kommer i stand efter et enormt pres på regering og myndigheder. Et pres, som FOA sammen med øvrige organisationer på området har stået for.
Læs mere
3
Penge til og fokus på de svage
Genåbningen af ældreområdet blev sat i gang med den politiske aftale 1. maj. Det betød penge til mere personale. Det betød også, at den praktiske hjælp til ældre igen kom op på tidligere niveau. FOA og ÆldreSagen fik til opgave at stå for et partnerskab mod ensomhed blandt ældre.
Læs mere
4
Retningslinjer om masker
Med corona er fulgt stor usikkerhed om brug af værnemidler. I april bærer FOAs pres frugt, da retningslinjerne bliver skærpet, så ansatte skal (og ikke kan) bruge værnemidler, hvis man har langvarige eller hyppige tætte og uundgåelige ansigt-til-ansigt kontakter, fx på plejecentre eller sygehusafdelinger, med ikke-smittede, sårbare borgere.
Læs mere
5
Fokus på hygiejnisk rengøring

FOA har presset på for at sikre en øget rengørings- og hygiejneindsats i en tid, hvor der har været brug for det, og området har fået flere bevillinger. Det har gjort en forskel. Derfor kæmper vi fortsat for, at rengøringsfagligheden højnes, og at hygiejnisk rengøring bliver en central opgave på hver enkelt arbejdsplads.

Læs mere
6
Risikogrupper sikres fuld løn

Risikogrupperne er løbende blevet bedre stillet. Det faglige pres fra FOA og andre organisationer har betydet, at ingen i risikogrupperne kan afskediges som følge af deres situation. En ny aftale sikrer i slutningen af juni, at ansatte i risikogrupperne sikres løn sommeren over. I første omgang havde Folketinget henvist gruppen til sygedagpenge.

Læs mere
7
Elever slipper for højere kontingent
Efter FOAs henvendelse til beskæftigelsesministeren besluttes det, at sosu-elever slipper for det høje fagforenings- og a-kassekontingent og for at betale ATP til staten, selv om de tager ekstravagter og deltager i nødberedskab. Senest har den såkaldte AUB-aftale betydet bedre ferie- og pensionsforhold.
Læs mere
8
Et tilsyn på fuld styrke
FOA har – sammen med FH – brugt kræfter på at overbevise beskæftigelsesministeren og myndighederne om, at det er nødvendigt at genåbne Arbejdstilsynet. I midten af maj bliver tilsynet delvist genåbnet, men stadig ikke for hele social- og sundhedsområdet hvor smitterisikoen er størst. Den 8. juni kommer det op på næsten fuld styrke. Men der er fortsat begrænsninger, så FOA bliver ved med at presse på.
Læs mere
9
Test-strategi ud på arbejdspladsen
Efter måneders pres fra FOA aftaler regeringen, kommunerne og regionerne, at alle frontlinje-medarbejdere skal testes jævnligt for smitte med corona. Ifølge aftalen skal testen som udgangspunkt foretages på arbejdspladsen og i forbindelse med arbejdstiden.
Læs mere

Ekstra medlemsservice på afstand

Det er fuldt ud forståeligt, hvis du som medlem har undret dig over, hvilke rettigheder og regler, der egentlig gælder netop for din situation under coronakrisen. Derfor har FOAs formænd og faglige eksperter i månedsvis stillet sig til rådighed for at besvare spørgsmål om fx genåbning, værnemidler og risikogrupper. Det et sket på mange forskellige kanaler, som alle har været særdeles velbesøgte og populære.

Klare svar på de mest stillede spørgsmål

Mere end 200.000 medlemmer har fået god hjælp via et særligt spørgsmål-svar-univers her på foa.dk. Her findes svar på spørgsmål om kritiske funktioner, smittefare, hygiejne, genåbning, ferie, løn og meget andet. Svarene opdateres løbende i takt med genåbningsfaser, vejledninger og retningslinjer. Det har fx betydet, at medlemmer hele tiden har kunnet google sig frem til aktuelle svar døgnet rundt.

Corona-hotline til medlemmer

Fra 12. marts og til 8. juni – mens tvivlen var på sit højeste – kunne FOAs medlemmer kontakte FOA alle ugens syv dage på et hotline-telefonnummer. Og også weekender, helligdage og lukkedage. Formænd og faglige eksperter har taget imod over hundredvis af henvendelser og har håndteret, visiteret og behandlet et massivt antal sager. Medlemmerne blev ikke efterladt alene med deres sag på noget tidspunkt.

Hjælpen er tæt på dig

For at begrænse smitterisikoen har det i en periode ikke været muligt at møde personligt op i din lokale fagforening eller a-kasse. Men det betyder langt fra, at du må gå forgæves efter hjælp. Du kan altid kontakte din lokale fagforening telefonisk.

FOA hjælper corona-smittede

Social- og sundhedsassistent Tina Offenberg arbejdede på et plejecenter og blev smittet med corona. Som astmatiker røg hun på sygehuset med alvorlige vejrtrækningsproblemer. Hun er tilbage på jobbet igen og er i dag glad for, at FOA Roskilde hjalp med en anmeldelse af sygdommen som en arbejdsskade.

 Tina Offenberg

 

FOA leverer aftaler - også i krisetider

FOA bærer med stolthed OK-mærket. Det viser, at vi er en overenskomstbærende fagforening. Vi laver aftaler – med arbejdsgiverne og med myndighederne. Og det er FOA – og ikke andre faglige foreninger eller billige konkurrenter – der aftaler løn, vilkår, retningslinjer og meget andet.


Under coronakrisen er der indgået en række såkaldte trepartsaftaler – altså aftaler mellem de tre parter, som er regeringen, arbejdsgiverne og lønmodtagerne. I tre af aftalerne har FOA spillet en afgørende rolle.


FOAs formand Mona Striib er også formand for Forhandlingsfællesskabet, som er de fagforeninger, der har medlemmer i kommunerne og regionerne. Og dermed har Mona Striib været en af chefforhandlerne i de nye aftaler, som du kan læse mere om herunder:

Ansvarlige aftaler under coronakrisen:

 • Fælleserklæringen

  Danmark lukkede ned den 11. marts 2020. Risikoen for kollaps af det danske sundhedsvæsen var det store tema. Det førte til den såkaldte fælleserklæring, som skulle være med til at hindre det store corona-kollaps.

  Det helt grundlæggende i aftalen var, at overenskomsterne stadig var gældende. Myndighederne havde et ønske om at omflytte meget store medarbejdergrupper til et nyt corona-beredskab. De kunne have valgt at benytte den vedtagne hastelovgivning eller formentlig også nødretten til at diktere vilkårene.

  Men i stedet aftalte man ved fælleserklæringen, at overenskomsterne stadig skulle gælde. Alle medlemmer var sikret deres normale overenskomstmæssige løn – også selvom man var hjemsendt eller havde fået nye arbejdsopgaver. Skulle overenskomsterne ændres midlertidigt, som følge af afgørende corona-initiativer, så skulle der ligge en aftale med enten den lokale fagforening eller den lokale tillidsrepræsentant.

  Aftalen sikrede en meget hurtig fleksibilitet – især på sygehusområdet. FOA fik også skrevet ind i aftalen, at arbejdsgiverne stadig skulle følge arbejdsmiljøloven.

 • Ferieaftalen

  På det private arbejdsmarked blev der indgået en aftale om lønkompensation og tvungen ferie på fem dage – hvad enten man havde ferie til gode eller ej. På det offentlige arbejdsmarked blev der aftalt en mildere version.

  Aftalen betød, at var man offentligt ansat, var man hjemsendt, og havde man ferie til gode inden 1. maj 2020, så skulle man afvikle op til fem dages ferie/frihed i ugen op til påske eller i ugen efter. Dermed kostede ferieaftalen ikke en krone for nogen som helst offentligt ansat. For man skulle dels være hjemsendt og dels have ferie/frihed til gode, for at blive omfattet af ordningen.

 • AUB-aftalen

  Både private og offentlige arbejdsgivere indbetaler hvert år store millionbeløb til AUB-fonden. AUB står for Arbejdsgivernes Uddannelses Bidrag – og fonden havde ved starten af 2020 cirka 6,1 milliarder kroner, som var indbetalt til blandt andet at oprette uddannelsespladser og praktikpladser.

  De penge fik især de private arbejdsgivere i starten af corona-krisen stærkt øje på, for de ville kunne hjælpe i en betrængt økonomisk situation. Men den trepartsaftale, der nu er landet, sikrer, at alle offentlige indbetalinger nu – som før – går til uddannelse.

  På FOAs område oprettes især pladser på social- og sundhedsuddannelserne. Nye puljer skal sikre bedre udstyr til de uddannelser, der har skolepraktik. Og for elever på FOAs område er der nu kommet en aftale om refusion af pension til eleverne – og en ny pulje sikrer, at elever kan holde ferie i starten af deres uddannelsesforløb.

 • Aftalen om lønkompensation

  På det private arbejdsmarked er den største af trepartsaftalerne den ordning, der er aftalt om lønkompensation til hjemsendte. Hjemsendte får stadig den fulde løn op til en grænse på 30.000 kroner – staten betaler tre fjerdedele af beløbet.

  Ordningen er senest blevet forlænget til slutningen af august 2020. Det er FH-formand Lizette Riisgaard, der har forhandlet aftalen, og FOA har i FH meget kraftigt støttet ordningen, der holder en hånd under den private sektor, så den står klart bedre rustet, når Danmark igen har helt styr på coronaen. Den offentlige og den private sektor er forbundne kar.

Fagbladet FOA fortæller din historie og giver dig sidste nyt om coronaens betydning for dit arbejdsliv: