Sådan arbejder kommunerne

Senest den 1. januar 2016 skal de nuværende 87 beredskaber i Danmark være reduceret til 20 kommunale beredskabsenheder, som kommunerne skal drive i fællesskab.

Strukturreformen er aftalt mellem regeringen og KL som led i aftalen om kommunernes økonomi for 2015.

De nye beredskabsenheder skal organiseres som kommunale selskaber i henhold til § 60 i den kommunale styrelseslov, og i løbet af 2014 og 2015 skal kommunerne – med assistance fra KL – frivilligt finde sammen i de nye enheder.

Mange af kommunerne er allerede i gang med forarbejdet til de kommende samarbejder.

Se principaftalen om etablering af et fælles beredskab i København

Et fælles fynsk beredskab

Se en samlet oversigt over de besluttede besparelser

Rapport over indretningen af det fælles fynske beredskab