Besparelser

Se, hvad den nye beredskabsstruktur fører med sig af besparelser.

Fremover må der højst være 20 beredskabsenheder i landet. De skal alle organiseres som § 60-selskaber i henhold til den kommunale Styrelseslov. Derudover er der også i det politiske forlig krav om store millionbesparelser over de næste tre år. En del af disse besparelser skal findes i 2015 – altså før reformen træder i kraft.

DUT-princippet

I regeringens økonomiske aftale for 2015 med kommunerne har parterne aftalt, at besparelserne findes over det såkaldte DUT-princip, Det Udvidede Totalbalanceprincip, som er en fordelingsmodel tilpasset bloktilskuddet, når kommunerne pålægges eller fratages opgaver.

Flere og nye opgaver

Men samtidig pålægges kommunerne nye opgaver, som i praksis betyder, at kommunerne ”beholder” pengene, men får flere og nye opgaver, så udgangspunktet for kommunerne er, at de skal finde pengene til disse opgaver, enten ved at udmønte besparelserne på beredskabet, tage af formuen eller ved at finde dem andre steder i kommunen.

Vær opmærksom på

  • At dette bliver drøftet i MED-udvalget i forbindelse med budgetdrøftelserne i kommunerne.
  • At prøve at påvirke det politiske system til at vælge tryghed og sikkerhed frem for en kynisk stillingtagen til økonomien alene.