Fremtidens redningsberedskab

Allerede i november 2013 kom FOA med holdninger og budskaber om Fremtidens redningsberedskab.

Budskaberne kom i forlængelse af Deloittes meget omfattende analyse af og forslag til en fremtidig struktur for redningsberedskabet og skulle klæde strukturudvalget på til at træffe beslutning om, hvordan den fremtidige struktur skulle se ud. FOA kom med 11 bud på, hvordan det skulle lykkes at have et professionelt beredskab, når der skulle være færre beredskaber.

FOA pegede bl.a. på, at der fortsat skal være et niveaudelt beredskab, hvor den risikobaserede dimensionering og beredskabets økonomi også fremover er kommunens ansvar. Vi foreslog en retænkning af værnepligten, og at beredskaberne kunne have et bredere ansvarsområde. Helt grundlæggende mente vi, at ansvaret for og udøvelsen af den forebyggende og den operationelle indsats skulle sammenlægges og sammentænkes.

FOAs budskaber blev sendt til alle beredskabskommissioner, Folketingspolitikere og blev brugt i FOAs arbejde med at påvirke den politiske beslutningsproces.

Se FOAs samlede bud på fremtidens redningsberedskab

 

Vær opmærksom på

  • At publikationen er blevet erstattet af ”Din brandmand – vores tryghed”, som i langt højere grad tager stilling til den helt konkrete opbygning af de fremtidige beredskaber og som kom i forlængelse af strukturudvalgets rapport.