God forebyggelse mindsker helbredsmæssige gener

Med den rette forebyggende indsats i svømme- og idrætshallerne, kan de helbredsmæssige gener mindskes betydeligt.

God forebyggelse er et tredelt ansvar mellem ledelsen, medarbejdere og brugere af svømme- og idrætshaller. Det handler om, at udstyret på arbejdspladsen skal være i orden og, der skal indføres daglige rutiner og forholdsregler, som nedsætter risikoen for gener i forbindelsen med arbejdet.  

Hvis de forebyggende tiltag skal lykkedes, er det vigtigt, at der samarbejdes, og at der er en fælles forståelse af at det er nødvendigt at overholde reglerne. Helt praktisk handler det blandt andet om, at medarbejderen ikke bruger kemikalier uden at have de egnede værnemidler, eller løfter store idrætsredskaber uden den rette teknik eller hjælp.

Hvordan kan helbredsmæssige gener forbygges?
Det er vigtigt, at fokusere på det forebyggende arbejde indenfor følgende områder:

  • Vandbehandling

  • Luftkvalitet og indeklima

  • Rengøring

  • Tunge løft

Indsatsen skal fra start have klare retningslinjer og der skal være det rette udstyr til stede på arbejdspladsen. Medarbejderne skal være nøje instrueret og oplært i de forskellige arbejdsopgaver, som findes i svømme- og idrætshallerne. Den medarbejder, der varetager opgaver med kemikalier skal fx have fået de rette kurser og kompetencer til at udføre arbejdsopgaven.

Et andet eksempel er at medarbejderne skal være iført den rette påklædning, når der arbejdes under høje temperaturer i en svømmehal, og der i den forbindelse indføres turnusordning, så arbejdet også foregår i kølere rum.

Det handler altså om hvordan man kan skabe bedre arbejdsforhold for medarbejderne på arbejdspladsen, ved at fokusere på at ændre daglige rutiner og have det rette udstyr, så medarbejderens helbredsmæssige gener minskes.

Hvad kan arbejdspladsen gøre

Hvad kan medarbejderne gøre

Materiale:

"Pas på dig selv og dine gæster"

Lommekort: "10 gode råd, når du arbejder i en hal"

Plakat: "God forebyggelsesadfærd - De 15 vigtigste råd om forebyggelse i svømme- og idrætshaller"