Det mener FOA om forebyggelsesadfærd

Svømme- og idrætshallerne skal være et rart sted – både for brugerne og personalet. Hallerne er til sundhed, motion og glæde for brugerne, og personalet er et vigtigt element i dette. Personalet skal i arbejdet kunne passe på dem selv og deres helbred. I løbet af en arbejdsdag kan de udsættes for forskellige ting, der fører til helbredsmæssige gener. Derfor skal der fokus på forebyggelse.

Egentlig har der altid været et særligt arbejdsmiljø forbundet med at arbejde i svømme- og idrætshaller - både for ledelsen og for medarbejderne. Det skyldes, at der blandt andet er særlige forhold omkring indeklimaet, som både medarbejdere og brugere af hallerne skal finde sig i. Men det kan ikke siges ofte nok, at der skal gøres alt, hvad der er muligt for at sikre, at de gener, der opstår ved at være i hallerne, er så små som mulige.

FOA har lavet en medlemsundersøgelse i 2014 indenfor bade- og idrætsområdet. I denne fremgår det, at de primære gener, medarbejderne har i deres arbejde, handler om muskel- og skeletbesvær, hud- og vejtrækningsproblemer, samt hovedpine.

Den forebyggelse der skal laves i svømme- og idrætshaller, handler altså om, at undgå disse helbredsgener. FOA har et ønske om at skabe en forebyggelsesadfærd, som fokuserer på hvordan arbejdspladserne og medarbejderne bedst muligt kan have en adfærd, der kan forebygge de helbredsmæssige gener som følge af deres arbejde i hallerne.

Materiale:

Plakaten "Din hal - vores arbejdsplads"