Viden om risiko for gener på arbejdspladsen

En undersøgelse lavet af Teknologisk Institut viser, at de helbredsmæssige gener som personalet kan opleve, ofte er forbundet med arbejdsmiljøet i svømme- og idrætshallerne.

FOAs egen medlemsundersøgelse fra 2014 viser, at medarbejderne i hallen oftest oplever gener i form af:

  • Smerter i lænden eller andre dele af kroppen

  • Tilbagevendende hovedpine

  • Hudproblemer, eksempelvis kløe og røde knopper

  • Åndedrætsbesvær (hoste, astma eller irritation i luftveje og lunger m.m.)

Ifølge Teknologisk institut kan årsagerne til de forskellige gener skyldes:

  • Mangel på det rette udstyr, som ikke gør det muligt at udføre opgaverne i hallen på en sikkerheds- og sundhedsmæssige forsvarlig måde

  • Hallens indretning kan gøre det besværligt at bruge det rigtige udstyr

  • Dårlig vandbehandling eller udluftning både i svømme- og idrætshallerne

Hvis en procedure og en håndtering af et område er forkert, kan det gå udover et andet område. Hvis der fx ikke er den rette mængde klor i vandet, kan det blandt andet medføre dårligt indeklima i hallen. Derfor er det vigtigt, at der eksisterer nogle let tilgængelige, men alligevel dækkende forebyggende anbefalinger på området.

Læs mere om anbefalinger til god forebyggelse her

Årsager til helbredsmæssige gener:
Kemikalier er en af de store syndere, hvis der opstår problemer med helbredet hos medarbejderen i svømme- eller idrætshallen. Det skyldes, at stofferne enten er stærkt ætsende, kan afgive farlige dampe og/eller afgive sundhedsskadeligt støv. Derfor er det vigtigt, at være opmærksom på, hvordan kemikalierne anvendes.  

Et andet problem som medarbejderne i svømmehallerne kan opleve er, at gæsterne ofte ønsker høje temperature fordi de har meget lidt tøj på og våde kroppe. Derimod vil temperaturen, for personalet, være for høj at arbejde i, da de ofte har mere og tørt tøj på. Dette kan medføre ubehag og hovedpine for medarbejderen, og derfor er indeklimaet ofte et kompromis mellem gæsternes ønsker og personalets behov.

I forbindelse med indeklimaet skal luftkvaliteten også være i orden. Hvis det ikke er tilfældet kan det blandt andet give irritation i øjnene og vejrtrækningsproblemer. Den ringe luftkvalitet kan komme fra dårlig ventilation eller den klor, som stammer fra vandet i bassinet. Problemet med klor opstår fx hvis bassinet er utilstrækkeligt vandbehandlet eller styringen af vandkvalitet er forkert, og derfor vil det kunne udløse gener hos personalet.

Udover at medarbejderne skal være opmærksomme på brugen af kemikalier, indeklima og luftkvalitet, skal der også tages højde for de løft der laves i løbet af en arbejdsdag. Typisk er det ryggen og knæene som lider mest skade, hvis medarbejderne laver mange tunge løft i sit arbejde. Men udover tunge løft i løbet af arbejdsdagen, slider det også at skulle bære tunge genstande og lave træk og skub, hvis der ikke er det rette udstyr tilgængeligt.

Teknologisk Instituts rapport: Arbejdsmiljøforhold og arbejdssikkerhed i svømmeanlæg