Autorisation som social- og sundhedsassistent

Du skal søge autorisation hos Styrelsen for Patientsikkerhed, når du er færdig med din uddannelse. Uden autorisation kan du nemlig ikke kalde dig social- og sundhedsassistent.

Husk!

Søg autorisation

Når du afslutter din uddannelse, skal du søge autorisation som social- og sundhedsassistent, før du må benytte din titel.

Du skal betale et gebyr for autorisationen på kr. 313, når du udfylder ansøgningen.

Du skal ikke fremsende relevant dokumentation for din uddannelse. Det gør uddannelsesinstitutionen.

Søg om autorisation som social- og sundhedsassistent
Mistet autorisation?

Du kan miste retten til at kalde dig social- og sundhedsassistent, hvis du i dit arbejde er til fare for patienterne.

Er du blevet frataget din autorisation, kan du få hjælp i din lokale FOA-fagforening.

Dine rettigheder
Her får du et overblik over, hvilke rettigheder det især er relevant at være opmærksom på.
Vægtikon
 • Autorisation beskytter din titel

  En autorisation er et bevis for retten til at virke som sundhedsperson. Autorisationen udstedes på baggrund af gennemført sundhedsfaglig uddannelse.

  Titlen som social- og sundhedsassistent er en beskyttet titel, som kun må anvendes af de, der er autoriserede. Har du ikke autorisation, må du kun bruge betegnelsen sundhedsmedhjælper.

 • Du kan miste din autorisation

  Sundhedsstyrelsen kan i sjældne tilfælde fratage dig din autorisation, hvis det antages, at du er til fare for patienter og borgere på grund af grov uforsømmelighed udvist ved udøvelse af hvervet.
   
  Den mest almindelige årsag til fratagelse er alkoholmisbrug eller sindslidelse, men grov uforsømmelighed kan også være, at man løser opgaver ud over sit kompetenceniveau.
   
  Er du blevet frataget din autorisation, kan du få hjælp i din lokale FOA-fagforening.

Dine rettigheder i særlige situationer

 • Uddannet i udlandet?

  Hvis du ikke har gennemført en dansk uddannelse som social- og sundhedsassistent, skal du ansøge om autorisation i Styrelsen for Patientsikkerhed. Det er ikke nok, at du har fået godkendt din uddannelse hos Styrelsen for International Uddannelse.
  Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der skal godkende uddannelser fra andre lande og vurdere, hvorvidt disse kan sidestilles med den danske uddannelse til social- og sundhedsassistent.

  Hvis du som udenlandsk uddannet får autorisation, vil du have samme autorisationsstatus som en dansk uddannet.

  Styrelsen for Patientsikkerhed om social- og sundhedsassistenter, der er uddannet i udlandet (dansk version)

  Danish Patient Safety Authority, Social and healthcare assistants: application for registration (English version)


  Oversættelse af eksamensbeviser

  Styrelsen for Patientsikkerhed oversætter selv eksamensbeviser fra norsk, svensk eller engelsk, mens social- og sundhedsassistenter med et eksamensbevis på et andet sprog selv skal betale for oversættelsen.

  Dokumentation skal sendes på originalt sprog.

  Hvis din dokumentation ikke er blevet udstedt på dansk, svensk, norsk, engelsk, skal du vedlægge en oversættelse af den vedlagte dokumentation til et af de nævnte sprog.

  Oversættelsen skal sendes i original form og være foretaget af en af følgende:

  • Den uddannelsesinstitution eller myndighed, der har udstedt dokumentet.
  • En translatør. Translatørens navn og stempel skal fremgå tydeligt af oversættelsen. Hvis stemplet ikke er på dansk eller engelsk, skal dette også oversættes af en translatør. Translatøren skal med bånd, segl eller lignende hæfte det oversatte dokument sammen med dokumentet på originalsproget.
 • Tjek af autorisations-ID

  Ved ansættelse kan arbejdsgiveren forlange, at du oplyser dit autorisations-ID.

  Via autorisationsregisteret kan arbejdsgiveren hente oplysninger om, hvorvidt du har en autorisation eller ej.
 • Påbud og tilsyn af autoriserede sundhedspersoner

  Sundhedsstyrelsen kan vælge at føre tilsyn med en sundhedsperson ved at sætte personen under skærpet tilsyn og udstede påbud.

  De kan også indstille til Styrelsen for Patientsikkerhed, at der indledes en sag ved domstolene om hel eller delvis indskrænkning af en persons autorisation.

  Et skærpet tilsyn strækker sig over ca. et år. Styrelsen for Patientsikkerhed kan starte et skærpet tilsyn, hvis der er mistanke om, at den pågældende sundhedspersons faglige virksomhed udgør en risiko for patientsikkerheden. 

  Hvis en sundhedsperson udviser en alvorlig eller gentagen kritisabel virksomhed, kan Styrelsen for Patientsikkerhed også udstede et påbud. Det kan være tilfælde, hvor:
  • Sundhedspersonen i flere tilfælde laver den samme fejl, eller en graverende fejl
  • Sundhedspersonen ikke lever op til de generelle faglige normer, dvs. hvor sundhedspersonen ikke er tilstrækkelig fagligt kvalificeret.
  Et påbud strækker sig typisk over et år, hvor Styrelsen for Patientsikkerhed skal sikre sig, at man lever op til de faglige normer.