Tegning af mand, der står foran stor papkasse og tager sig til ryggen.

Foto: Tegning: Jørgen Stamp

Anmeld skaden

En arbejdsskade er en alvorlig sag, og den skal anmeldes inden et år, hvis du vil gøre dig håb om erstatning.

Det skal du gøre, hvis du er kommet til skade i arbejdstiden:

  1. Søg straks råd og vejledning i din FOA-afdeling – også selvom du er i tvivl om hvorvidt dit uheld kan betegnes som en arbejdsskade.

    Find din lokale afdeling her

  2. Kontakt din arbejdsmiljørepræsentant. Arbejdsmiljørepræsentanten sørger for, at din skade bliver registreret internt.

  3. Få anmeldt din skade inden 1 år – ellers kan du risikere at miste retten til erstatning. Det er din arbejdsgiver, læge eller tandlæge, der skal anmelde skaden til Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring. Hvis ikke din arbejdsgiver kan eller vil anmelde skaden, kan du få FOA til at hjælpe dig med at anmelde arbejdsskaden digitalt. Se hvordan på www.aes.dk

  4. Tag eventuelt fotos der kan illustrere hændelsesforløbet. Især ved glatføreuheld kan det være nyttigt, hvis arbejdsgiver skal drages til ansvar. Så vil du i højere grad kunne dokumentere, at du faldt på grund af manglende snerydning på arbejdspladsens område - og ikke fordi du var ”klodset”.  En skadestuerapport og vidner til dit uheld, er gode faktaoplysninger til sagen. Det er meget vigtigt, at du får beskrevet din skade så detaljeret som muligt.

Det sker, når du har anmeldt din skade:

I Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring vil man undersøge om din skade er en arbejdsskade – altså om din skade eller sygdom kan anerkendes som en arbejdsskade.

Hvis din skade bliver anerkendt, undersøger Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring, om du har ret til erstatning.

Hvis din skade giver varige gener, kan du få erstatning for mén og/ eller for tab af erhvervsevne. Du har også mulighed for at få dækket udgifter til behandling, medicin med videre.

Hvis du vil klage over Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring afgørelse, skal det ske senest 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen.

FOA kan hjælpe dig, hvis du ønsker at klage over Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring.