Hvem har ansvaret?

Det bør altid undersøges om ens skade kunne være undgået – og om arbejdsgiver i givet fald kan bebrejdes. Ofte vil man tænke, at der var tale om et hændeligt uheld, men i mange tilfælde ville skaderne kunne være undgået.

Det er vigtigt, at din arbejdsskade bliver registreret og undersøgt. Dels for at forebygge lignende skader, dels fordi arbejdsgiver i visse situationer kan drages til ansvar for skaden.

Har du været ude for en arbejdsulykke, bør du straks søge råd og vejledning i din lokale afdeling – jo før jo bedre. Går der for lang tid, kan detaljer gå tabt og eventuelle vidner kan ikke længere huske hvad der er sket. Dermed kan det være svært at få placeret et ansvar for ulykken.

Arbejdsgiverens ansvar

Arbejdsgiveren kan i nogle tilfælde stilles til ansvar for arbejdsskaden. Et eksempel kan være:

Du falder i en sjat vand, der er ”spildt” på gulvet i institutionen. Årsagen er et defekt køleskab, der ind imellem lækker vand.

Du har nævnt problemet flere gange overfor din nærmeste leder. Men intet er sket. Du brækker armen ved samme lejlighed.

En sådan skade vil kunne bebrejdes arbejdsgiver, idet denne var vidende om forholdet. Hvis arbejdsgiver ikke var vidende om det defekte køleskab, er det straks sværere at gøre ham ansvarlig – for så kunne han jo ikke have forhindret skaden i at opstå. 

FOA betaler omkostningerne

Spørgsmålet om arbejdsgivers ansvar afklares i et samarbejde mellem dig, din afdeling, forbundet og en advokat. Det sker uden udgift for dig, som er medlem – FOA betaler for indsatsen.

Det er FOA der træffer den endelig beslutning om, hvorvidt der kan og bør rejses en sag om arbejdsgiveransvar. Det er altså ikke nok, at du mener, der skal rejses en sag.