Anmeld trusler og vold

At have været udsat for trusler eller vold på sit arbejde er en alvorlig sag. Det kan påvirke en fysisk, såvel som psykisk.

Det skal du gøre, hvis du har været udsat for trusler eller vold:

  1. Søg straks råd og vejledning i din FOA-afdeling

    Find din afdeling
  2. Kontakt din arbejdsmiljørepræsentant. Denne skal sørge for, at din skade bliver registreret internt.
  3. Få anmeldt din skade inden 1 år – ellers kan du risikere at miste retten til erstatning. Det er din arbejdsgiver, læge eller tandlæge der skal anmelde skaden til Arbejdsskadestyrelsen (ASK) Det er meget vigtigt, at du får beskrevet din skade så detaljeret som muligt.
  4. Du har også mulighed for at anmelde din skade til politiet. Det skal som udgangspunkt ske inden for 72 timer efter hændelsen.
    Hvis du har et krav, skal dette være fremsat overfor Erstatningsnævnet senest 2 år efter hændelsen har fundet sted.
  5. Få fat i eventuelle vidner, skadestuerapport, interne registreringer mv. der kan understøtte hændelsesforløbet.

Det sker, når du har anmeldt din skade:

I ASK vil man undersøge om din skade er en arbejdsskade – altså om din skade eller sygdom kan anerkendes som en arbejdsskade

Hvis din skade bliver anerkendt, undersøger ASK, om du har ret til erstatning

Hvis din skade giver varige gener, kan du få erstatning for mén og/ eller for tab af erhvervsevne. Du har også mulighed for at få dækket udgifter til behandling, medicin med videre.

Hvis du vil klage over Arbejdsskadestyrelsen afgørelse, skal det ske senest 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen. Din afdeling vil kunne hjælpe dig med at klage over afgørelsen.

Erstatningsnævnet

Hvis nævnet vurderer, at du opfylder betingelserne for at få erstatning, vil du blandt andet kunne få svie- og smerte (sygedage) og tabt arbejdsfortjeneste.
Se, hvordan, og hvad man kan få i erstatning på www.erstatningsnaevnet.dk