Tema: Arbejdsskader

Du har ret til hjælp fra FOA, hvis du kommer til skade på jobbet. Se også hvad du selv kan gøre, hvis uheldet er ude.

 

Kommet til skade?

Arbejdsskader skal anmeldes inden 1 år.

Udsat for vold?

Skader, der skyldes vold og trusler, kan anmeldes til Erstatningsnævnet inden for 2 år.

Det gør FOA

FOA tager din situation alvorligt og hjælper dig - også efter din sag er afsluttet.