1000-kronessedler

Foto: Colourbox

FOA-arbejdspladser spilder mindst 3,3 milliarder

Bedre forebyggelse af problemer i arbejdsmiljøet kan hente kæmpebeløb til FOA-arbejdspladserne.

En beregning, der er baseret på nøgletal fra FOA, viser, at dårligt arbejdsmiljø på FOA-arbejdspladserne koster mindst 3,3 milliarder kroner om året. Det svarer til cirka 10.000 fuldtidsstillinger.

Tallet er fremkommet ved hjælp af den nye arbejdsmiljøberegner, som FOA har udviklet sammen med konsulentfirmaet COWI.

43 procent af FOAs medlemmer mener, at de har et dårligt arbejdsmiljø, og det afspejler sig i et højt fravær.

“Omkring halvdelen af FOA-medlemmernes fravær kan tilskrives helt konkrete forhold i deres arbejdsmiljø, og havde vi haft bedre data, var det formentlig muligt at forklare en endnu større del,” siger Per Tybjerg Aldrich, der er seniorprojektleder i COWI.

Høje afledte omkostninger

Af de 3,3 milliarder kroner udgør de direkte omkostninger 1,1 milliarder kroner (før dagpengerefusion) og de afledte omkostninger
2,2 milliarder. Afledte omkostninger er for eksempel vikarlønninger og al den tid, der bliver brugt på at følge op på problemerne.

Ikke alt er regnet med

Ikke alle arbejdsmiljøforhold er taget med i beregningen. De 3,3 milliarder kroner er de økonomiske konsekvenser af hårdt fysisk arbejde, følelsesmæssigt og monotont arbejde, stress, alenearbejde og mobning.
Problemer som vold og voldstrusler, arbejdsulykker, indeklimaproblemer, støj og arbejdsbetingede hudproblemer er derimod ikke regnet med. Det skyldes især mangel på brugbare data for alle FOA-medlemmer og risikoen for, at fravær tælles med mere end én gang.