Tre medarbejdere fra klyngeinstitution Ve6 foran computer
Leder Pia Bah (tv.) sætter sammen med arbejdsmiljørepræsentanterne Keld Eskildsen og Claudia Pais kroner og øre på institutionens arbejdsmiljø.
Foto: Jørgen True

Arbejdsmiljøet koster kassen

Problemer med arbejdsmiljøet koster en københavnsk klyngeinstitution 1,4 millioner kroner om året.

Klyngeleder Pia Bah er overrasket over, at arbejdsmiljøproblemer i de to daginstitutioner, som hun har ansvaret for, kan opgøres til et tab på 1,4 millioner kroner. Penge, som de to institutioner i klyngen, Børnegården Frederiksholm og Bavnehøj Børnehave &
Fritidshjem i København, sagtens kunne bruge.

“Det svarer til fire fuldtidsstillinger, og vi har et stort underskud, som sidste år betød, at vi måtte undvære vikarer de sidste fire måneder,” siger Pia Bah.

Milliontabet fremgår af en arbejdsmiljøberegner, som FOA har udviklet sammen med konsulentfirmalet COWI. Her kan man taste
nøgletal om personale og løn ind sammen med afkrydsninger af de problemer i arbejdsmiljøet, som arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse har afdækket. Så klarer beregneren resten.

Højt sygefravær

De 53 ansatte til klyngens mere end 200 børn har et gennemsnitligt sygefravær på 18,1 dage. Men arbejdsmiljøet belaster
også de ansatte på flere områder.

Pia Bah og de to arbejdsmiljørepræsentanter, pædagog Claudia Pais og pædagogisk assistent Keld Eskildsen peger på problemer med kulde og træk fra utætte vinduer og døre i det gamle hus, på støj og mange løft især i vuggestuen. Hertil kommer knas i det psykiske arbejds miljø med stressede med arbejdere, tilfælde af volds trusler fra forældre og mobning i personalegruppen.

Flere årsager til stress

Når vikarkontoen er tom og seks ud af 14 ansatte i vuggestuen er langtidssyge, er konsekvenserne indlysende.

“Så bliver der altså rendt stærkt, og der bliver slidt rigtig meget på de tilbageværende,” siger Pia Bah.

Men stressen kan have flere årsager, mener Claudia Pais.

“Det stresser også, at tomme pladser og underskud gør os usikre på, om vi kan beholde vores arbejde.”

Og Keld Eskildsen oplever, at især folkeskolereformen skaber usikkerhed blandt de ansatte i fritidshjemsdelen.

“Flere af mine kolleger er ved at gå ned med stress, for vi ved ikke, hvor vi havner.”

Kvaliteten daler

Problemerne trækker deres spor ind i dagligdagen med børnene.

“Vi kan ikke nå vores mål, der er ting, vi ikke kan gøre, og meget bliver gjort halvt. Vi kan ikke levere den kvalitet, vi ellers ville kunne,” siger Keld Eskildsen.

Alligevel kommer arbejdsmiljøregnskabet bag på alle tre.

“Vi er vant til kun at tænke på de direkte omkostninger og ikke så meget på de afledte, der kommer oveni,” siger Claudia Pais.

Hun mener, at beregneren er et godt værktøj til at gøre det synligt, at en indsats kan give gevinst på længere sigt.

Øjenåbner for kollegerne

Pia Bah er som leder glad for at kunne tænke i kroner og øre, også om arbejdsmiljø.

“Men det er lidt uklart for mig, hvordan vi så at sige får pengene i hænderne. Der er jo ingen garantier.”

Personalegruppen skal nu i gang med en debat om, hvor der skal sættes ind for at komme problemerne til livs på de fem
områder, der koster institutionen fravær og penge – stress, mobning, voldstrusler, indeklima og støj.

“Jeg tror, at arbejdsmiljøregnskabet kan være en øjenåbner for kollegerne,” siger Keld Eskildsen.