Bekymret kvinde med hånden for panden

Problemer med arbejdsmiljøet

Få overblik over de faktorer, der kan give dårligt arbejdsmiljø.

Bliv klogere på, hvilke typer problemer, der kan give dårligt arbejdsmiljø, og hvad de dækker over.

Arbejdsmiljøproblemer

Hårdt fysisk arbejde

For FOAs medlemmer indebærer hårdt fysisk arbejde typisk:

 • Meget arbejde i bøjede og forvredne arbejdsstillinger
 • Mange tunge løft
 • Gentagne og ensidige bevægelser

Belastende arbejde af denne type kan føre til muskel- og skeletsmerter, pludselige løfteskader og med tiden fysisk nedslidning. Både smerter, løfteskader og nedslidning kan medføre sygefravær.

Følelsesmæssigt og monotont belastende arbejde (dårligt psykisk arbejdsmiljø)

For FOAs medlemmer indebærer dårligt psykisk arbejdsmiljø typisk:

 • Psykisk eller følelsesmæssigt belastende arbejde
 • Et dårligt forhold til lederen
 • Monotone arbejdsopgaver

Belastende arbejde af denne type kan føre til udbrændthed og med tiden psykisk nedslidning. Både udbrændthed og nedslidning kan medføre sygefravær.

Stress

For FOAs medlemmer indebærer stress typisk:

 • En følelse af stress
 • At arbejdet tager så meget energi, at det går ud over privatlivet
 • At der sjældent er tid til at udføre arbejdsopgaverne tilfredsstillende
 • At man mere end en gang om måneden må blive efter arbejdstid for at gøre arbejdet færdigt, selv om man ikke får løn for det
 • Konflikter med brugere/pårørende mere end en gang om måneden

Belastende arbejde af denne type kan føre til udbrændthed og med tiden psykisk nedslidning. Både udbrændthed og psykisk nedslidning kan medføre sygefravær.

Alenearbejde

For FOA-medlemmer kan alenearbejde typisk være belastende i disse situationer:

 • Når man arbejder alene om natten, og det kan være svært at tilkalde hjælp fra kolleger eller ledere.�1F;
 • Hvis man ikke har nogen at spørge til råds, når man er usikker på, hvad man skal gøre i en konkret arbejdssituation 
 • Hvis man er utryg ved at være alene på arbejdspladsen, f.eks. fordi der for nylig har været indbrud
 • Hvis man generelt mangler kontakt, information, samarbejde og indflydelse i forhold til kolleger og ledelse 

Alenearbejde med mange belastninger kan medføre sygefravær.

Mobning

For FOAs medlemmer indebærer mobning typisk:

At en eller flere kolleger mobber

At lederen mobber

Mobning kan føre til forringet fysisk og psykisk helbred. Et dårligt helbred kan medføre sygefravær.

Arbejdsulykker

For FOAs medlemmer sker arbejdsulykker typisk i forbindelse med:

 • Personforflytning
 • Fald og snublen
 • Kontakt med spidse genstande
 • Manuel håndtering
 • Færdsel i trafikken

En arbejdsulykke kan medføre sygefravær af kortere eller længere varighed.

Vold og trusler om vold

For FOAs medlemmer indebærer vold og trusler typisk: 

 • Patienter, klienter eller beboere, der udøver vold, udviser truende adfærd eller fremsætter trusler 
 • Patienter, klienter eller beboere, der slår, sparker, skubber, bider, spytter eller kaster med genstande

Vold og trusler om vold kan føre til alvorlige helbredsproblemer, herunder depression og posttraumatisk stress-syndrom PTSD). Voldsramte FOA-medlemmer har et fravær, som i gennemsnit er 1,4 gange højere end deres kollegers.

Kolleger, der overværer voldelige episoder, kan blive lige så belastede som den eller dem, det går direkte ud over. Det kan også føre til fravær.

Dårligt indeklima

For FOAs medlemmer indebærer dårligt indeklima typisk: 

For høj eller for lav temperatur i arbejdslokalet 

Mangel på ren, frisk luft i arbejdslokalet

Dårligt indeklima kan give forskellige gener, symptomer og sygdomme – lige fra irritation af øjne og slimhinder over kvalme, svimmelhed, hovedpine og unaturlig træthed til uspecifikke overfølsomhedsreaktioner. De alvorligste gener, symptomer og sygdomme kan medføre sygefravær.

Støj

For FOAs medlemmer indebærer støj typisk, at man må hæve stemmen, hvis man skal tale med andre.

Kraftig støj kan føre til permanent tab af hørelsen, tinnitus og lydoverfølsomhed. Et permanent høretab kan føre til social isolation. Forstyrrende støj kan være med til at stresse og kan derfor føre til sygefravær.

Arbejdsbetingede hudproblemer

Arbejdsbetingede hudproblemer opstår ofte som følge af vådt arbejde. For FOAs medlemmer indebærer vådt arbejde
typisk: 

 • Hyppig håndvask 
 • Megen brug af handsker 
 • Hyppig eller langvarig kontakt med vand, sæbe, rengøringsmidler eller madvarer

Vådt arbejde kan føre til hudproblemer, herunder håndeksem, og det kan medføre sygefravær.

Højere normering

For FOAs medlemmer indebærer arbejde med børn typisk: 

 • Fysisk hårdt arbejde/tunge løft 
 • Bøjede eller forvredne arbejdsstillinger 
 • Gentagne og ensidige bevægelser 
 • Utilstrækkelig tid til at udføre arbejdsopgaverne tilfredsstillende 
 • At stå alene med opgaverne som følge af lav bemanding 
 • Dårligt indeklima
 • Støj

Nogle af disse arbejdsmiljøproblemer forværres, når normeringen – antallet af børn pr. medarbejder – øges.
Et forværret arbejdsmiljø kan føre til øget sygefravær.