Eksempler og idéer

Hvad kan du gøre for at få et godt arbejdsmiljø?

Arbejdsmiljøproblemer handler ofte om højt arbejdspres og stress.

Det handler også tit om problemer i forbindelse med forandringer på arbejdspladsen. Og at man som ansat ikke får den nødvendige indflydelse og information om vedtagne beslutninger.

Støtte og opbakning fra nærmeste leder og kollegaer er derfor afgørende i en forandringsproces.

Herudover kan der være problemer med samarbejde og konflikter på arbejdspladsen, samt mobning og chikane.

Eller hvis du som medarbejder har mange opgaver og samtidig stilles overfor modstridende krav er det belastende for dig. For eksempel når du skal yde et højt service- og kvalitetsniveau i situationer med stort arbejdspres.

Læs mere om hvad du kan gøre:
» Arbejdspres og stress
 
Få opstillet klare retningslinjer
» Støtte og opbakning
 
Få klar og direkte besked
» Eksempel
 
Dårligt samarbejde afløst af åbenhed og respekt