Værktøj til at tale om bæredygtigt arbejdsmiljø

Et bæredygtigt fysisk og psykisk arbejdsmiljø skaber både vækst, trivsel og kvalitet i arbejdet. Værktøjet ”Veje til et bæredygtigt arbejdsmiljø” handler om udvikling, fastholdelse og rummelighed.

En arbejdsplads med bæredygtigt arbejdsmiljø har en positiv effekt på både medarbejderen, ledelsen og organisationen som helhed, både i løbet af arbejdsdagen og i resten af arbejdslivet. Det er med til at styrke samarbejdet om kerneopgaven, og den samlede værdi af arbejdspladsens ressourcer øges. 

Med værktøjet ”Veje til et bæredygtigt arbejdsmiljø” får I redskaberne til at diskutere jeres arbejdsmiljø på en nem og konkret måde. 

Hvilke indsatser giver størst værdi? 

"Veje til et bæredygtigt arbejdsmiljø" arbejder med tre overordnede indsatsområder: Udvikling, rummelighed og fastholdelse.

Når I bruger dialogværktøjet, kan I sammen finde frem til, hvor I allerede gør det godt, og hvor I synes, det giver mening for jer at blive bedre og prioritere arbejdet fremadrettet. På den måde kan I arbejde frem mod at tilrettelægge arbejdet, så det bidrager til at opbygge menneskelige ressourcer og arbejdskapacitet, der både møder samfundets, arbejdspladsens og den enkeltes behov. 

"Veje til et bæredygtigt arbejdsmiljø" består af: 

  • En måloversigt 
  • 30 udfyldte dialogkort og 9 blanke 
  • Et Ratingskema 
  • Et Opfølgningsskema 
  • En Vejledning 

 

Materialet kan bruges af både medarbejdere og ledelse, men er primært udviklet til MED, i arbejdsmiljøgrupperne, i TRIO eller i arbejdet som intern arbejdsmiljø- og HR-konsulent. 
Det er BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration, der har udviklet værktøjet, som er gratis og findes i både en digital og en trykt udgave. Det er sendt ud til kommunernes H-MED i fysisk form. 

Hent og læs mere om "Veje til et bæredygtigt arbejdsmiljø" 

 

Værktøjet er testet af ni arbejdspladser. Læs de tre artikler om deres erfaringer.