Trivsel, arbejdsglæde og fællesskab

Trivsel og arbejdsglæde er en vigtig drivkraft ikke kun for det enkelte medlem men også for virksomheden.

I Byens Køkken i Odense oplevede man stor kritik af kvaliteten af den offentlige madservice. Kritikken førte til omfattende omorganisering, og i fællesskab definerede man kerneopgaven og satte fokus på de vigtige roller, hver eneste medarbejdere spiller i opgaveløsningen. Resultatet er mere trivsel - og som sidegevinst flere priser for et godt produkt.