Psykisk arbejdsmiljø

Skal man fungere i dagligdagen, kræver det et godt og trygt psykisk arbejdsmiljø, hvor de kompetencer, hver enkelt kan bringe til bordet, kommer i brug. På de bosteder, hvor Kost- og Servesektorens medlemmer arbejder, er der særlige udfordringer, som stiller krav til tryghed og sikkerhed.

Filmen fra Bofællesskab Vest i Frederikshavn sætter fokus på, hvordan god ledelse, godt kollegaskab, anerkendelse og respekt er vigtige omdrejningspunkter for et sundt psykisk arbejdsmiljø.