Ledernes arbejdsmiljø

Lederne i Kost- og Servicesektoren har travlt. De har myriader af ansvarsområder og har enten mange medarbejdere eller arbejder helt alene.

En undersøgelse af FOA-ledernes psykiske arbejdsmiljø viser, at de fleste ledere er glade for deres arbejde, men at en tredjedel mener, at arbejdsmiljøet halter.

Filmen fra Servicekorpset i Køge og kantinen på Sct. Jørgens Skole i Roskilde sætter fokus på både kantine- og rengøringsledernes udfordringer i arbejdsmiljøet – bl.a. de fysiske belastninger, stress, travlhed, det grænseløse arbejde og manglende faglig sparring.