Arbejdsmiljø i byggeprocesser

Gode vilkår for ”Fremtiden arbejdsmiljø” opnås ofte ved at ændre på de fysiske rammer.

Alle ny- og ombygninger gennemgår nogenlunde samme byggeproces. Derfor har vi lavet denne pjece, der guider dig, til hvordan du skal forholde dig i de forskellige faser i en byggeproces, både hvis du står på sidelinjen, og hvis du inviteres med helt ind i byggegruppen. Du får også konkrete redskaber, til hvordan og hvornår du skal hente viden fra de forskellige berørte faggrupper. Pjecen kan hjælpe dig i arbejdet med at sikre, at jeres fremtidige arbejdsmiljø indtænkes i hele byggeprocessen.

Pjecen sætter fokus på din rolle som arbejdsmiljørepræsentant, når der bygges om eller bygges nyt på din arbejdsplads. Formålet med pjecen er:

  • Alle faggrupper skal inddrages i byggeprocesser, der vedrører dem!
  • Det skal være mere gennemskueligt hvad AMR kan gøre og hvornår
  • Godt arbejdsmiljø før, under og efter byggeprocesser  

Af miljøhensyn har vi valgt ikke at trykke pjecerne. Pjecen kan downloades her, så den både kan læses på skærmen og printes, hvis du får behov for det.