Fremtidens arbejdsmiljø

I en række små film beskrives medlemmerne af FOA Kost- og servicesektorens arbejdsmiljø. Filmene handler om, hvordan man i fællesskab kan skabe en tryggere, mere sund og sikker arbejdsplads for de medlemmer, der sørger for samfundets basisvelfærd.

Hver især omhandler filmene muligheder og udfordringer i:

  • Det psykiske arbejdsmiljø
  • Det fysiske arbejdsmiljø
  • Trivsel, arbejdsglæde og fællesskab
  • Det kemiske arbejdsmiljø og det våde arbejde
  • Velfærdsteknologi
  • Ledernes eget arbejdsmiljø

Sæt arbejdsmiljøet på dagsordenen

Filmene er af ca. fem minutters varighed og kan frit downloades. Brug dem til at diskutere arbejdsmiljøet på fyraftensmøder på arbejdspladsen, i afdelingerne eller ved andre medlemsmøder.

Inspirationsguides 

I kan supplere filmene med de skriftlige inspirationsguides, der er udarbejdet til hvert tema. En inspirationsguide kan eksempelvis hjælper jer med at strukturere jeres møder om arbejdsmiljøet. Du finder disse guides i boksen med titlen "Inspirationsguides".

Fysisk arbejdsmiljø

Følg Københavns Madservice, som arbejder med at forebygge nedslidning.

Trivsel og arbejdsglæde

I Byens Køkken i Odense omorganiserede og redefinerede man medarbejdernes roller.

Velfærdsteknologi

Se hvordan Odense Universitetshospital har nedbragt stress og fysiske belastninger via robotter.

Kemi og vådt arbejde

Se hvordan Rigshospital Glostrup har fokus på huden, så man ikke bliver syg af sit arbejde.

Psykisk arbejdsmiljø

Hør hvad Bofællesskab Vest i Frederikshavn lægger vægt på for at sikre et sundt psykisk arbejdsmiljø.

Ledernes arbejdsmiljø

Servicekorpset i Køge og i kantinen på Sct. Jørgens Skole i Roskilde har fokus på kantine- og rengøringsledernes udfordringer i arbejdsmiljøet.