Tema: Arbejdsmiljø

Hvornår er en arbejdsplads en god arbejdsplads?

Er dit arbejde både fagligt og personligt udviklende? 

Interesserer ledelsen, samarbejdsudvalget, tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljøorganisationen sig for arbejdsmiljøet på din arbejdsplads?

Kort sagt: Er dit arbejdsmiljø i orden? 

Samarbejde er vigtigt for at sikre en forebyggende og udviklende indsats i dagligdagen på en god arbejdsplads.

Din arbejdsgiver skal sikre de nødvendige rammer for, at du sammen med dine kolleger kan forebygge arbejdsmiljøproblemer. Du har dog også selv et ansvar for at sige fra, hvis du vurderer at en opgave ikke kan udføres fuldt forsvarligt.


Læs hvordan du kan være med til at skabe en god arbejdsplads:

Psykisk arbejdsmiljø Signaler på arbejdspladsen og APV

Ergonomiske belastninger Personalepolitikker, brug af hjælpemidler mv.

Godt arbejdsmiljø Den gode proces/løsninger: Signaler, analyse, handling, inddragelse & opfølgning

Eksempler og idéer Arbejdspres, stress, støtte, opbakning og eksempler fra arbejdspladser

Hent hjælp Få hjælp hos din TR og din lokale FOA afdeling

Har du et konkret problem, eller har du spørgsmål om dit fysiske eller psykiske arbejdsmiljø, skal du kontakte din arbejdsmiljørepræsentant, som er din kontaktperson til ledelsen.