Hvorfor kan det være et problem at arbejde alene?

Alenearbejde udgør en risiko for sikkerhed og sundhed, og for kvaliteten i den ydelse, borgerne modtager.

At arbejde alene kan udgøre en risiko for at komme til skade. Det gælder fx, når man forflytter borgere alene, og når man arbejder alene på arbejdspladser eller i situationer, hvor der forekommer vold eller trusler.

Når man arbejder alene eller isoleret fra kolleger og ledelse, mangler man ofte faglig sparring og støtte. Man kan også opleve at stå alene med vigtige beslutninger eller svære opgaver. Dette giver øget risiko for bl.a. stress, depression og angst.

I mange situationer har det stor betydning for borgeren, om man er alene og ikke har mulighed for faglig sparring fra kolleger. Man kan f.eks. blive nødt til at tilsidesætte én borgers akutte behov pga. en anden borgers akutte behov.

Alenearbejde: Se, hvad FOA kæmper for 

Jens Nielsen, forbundssekretær

citattegn

 

Medarbejdere, som arbejder alene, skal sikres støtte og sparring fra kolleger og ledelse.