Det mener FOA om alenearbejde

Der er brug for politisk handling, som sikrer arbejdsmiljøet, når medlemmerne arbejder alene.

Medlemmer som arbejder meget alene er mere stressede end medlemmer, som ikke arbejder så meget alene.

Alenearbejdet går også ud over arbejdet med borgerne – der er simpelthen dårligere muligheder for at yde hjælp, støtte og omsorg, når man er alene på arbejde.

At være alene, når der er risiko for vold er en belastning og kan være farligt.

Det gør FOA: Vi arbejder for, at belastninger ved alenearbejde forebygges

FOA benytter enhver anledning til at gøre politikere og arbejdsgivere opmærksomme på, at alenearbejde er et stigende problem for mange af vores medlemmer. Det gør vi på f.eks. på møder og i medierne. Vi arbejder også på at klæde arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter på til at gå i dialog om alenearbejde med ledelsen - i dagligdagen og på møder i f.eks. MED udvalg.

Vi arbejder for at:

  1. Der skal være mindre alenearbejde
    Der er en stigning i antallet af FOAs medlemmer, som oplever at arbejde alene. I mange tilfælde er alenearbejde hverken godt for medarbejderen eller borgeren. I disse situationer skal omfanget af alenearbejde begrænses. Det kan fx dreje sig om serviceopgaver, som kan løses inden for almindelig arbejdstid.

  2. Man skal ikke arbejde alene, når der er risiko for vold
    Der er ingen medarbejdere, der skal være alene på arbejdspladser eller stå alene i situationer, når der er risiko for vold eller trusler om vold. 

  3. Medlemmer som arbejder alene skal have støtte og sparring
    Der vil være arbejde, som foregår alene. Det drejer sig fx om dagplejeren, som det meste af tiden er alene med børnene og buschaufføren, som er alene med passagerne. Medarbejdere, som arbejder alene, skal sikres støtte og sparring fra kolleger og ledelse.