Hvad gør FOA?

Der er en generel mistanke om, at mange beredskaber i Danmark har store udfordringer med at overholde 48-timers reglen. FOA har på baggrund af dommene forsøgt at få KL i tale om denne udfordring.

I FOA har vi længe forsøgt - desværre uden held - at få en reel dialog med KL, om hvordan man kunne organisere redningsberedskaberne på en måde, så 48-timers reglen kan overholdes, og der fortsat kan være et robust og professionelt beredskab. Det vil vi selvfølgelig blive ved med at forsøge.

Vi har foreslået forskellige modeller og tilbudt, at vi kunne indgå aftale om at forlænge den såkaldte referenceperiode (den periode, hvori man ikke må overstige de 48 timer) fra de lovbestemte 4 måneder til 12 måneder. Det ville løse nogle konkrete problemer omkring ferieafvikling og byttemuligheder.

Vi har sammen med KL tilbudt at kontakte beskæftigelsesministeren, hvis vi i fællesskab vurderer, at der er behov for tid til at implementere en ændret organisering. Desværre er forhandlingerne indtil videre endt uden resultater.

I FOA hverken kan, må eller vil vi sidde dommene overhørig, og selvfølgelig skal medlemmerne have deres godtgørelse, hvis de har krav på det. Endelig er arbejdsgiverne forpligtet til at overholde de regler, der gælder og sørge for, at arbejdet kan udføres i henhold til gældende regler og på en sikkerheds- og sundhedsmæssige fuldt forsvarlig måde.

Vi håber på forståelse for, at FOA naturligvis skal sikre vores medlemmers vilkår og et forsvarligt arbejdsmiljø, og derfor er FOA nødt til at holde arbejdsgiver op på, at lovgivningen overholdes. Samtidig skal vi selvfølgelig sikre, at alle ansatte behandles ens.

Dine tillidsrepræsentanter og din afdeling er orienteret nærmere om, hvilke initiativer FOA har taget og holdes selvfølgelig løbende orienteret og inddrages i overvejelserne, om hvordan sagen kan afsluttes og fremtidens redningsberedskaber kan organiseres.