Pressemeddelelse

FOA: Regeringsudspil skaber mere unfair konkurrence

Regeringen har netop præsenteret et nyt udspil, som skal sikre mere fair konkurrence mellem det offentlige og det private område. Udspillet gør det stik modsatte, mener FOA.

Under overskriften fair og lige konkurrence har regeringen lanceret deres udspil, som skal sikre, at der er lige vilkår for det offentlige og det private område.

Men udspillet skaber mindre konkurrence og mere bureaukrati og kontrol, mener forbundformand i FOA Dennis Kristensen.

”Regeringen er på vej til at drukne al sund fornuft i forbud og bureaukrati, og det sker åbenbart ene og alene fordi regeringen er så ivrig efter at give private virksomheder monopol på alt andet end lige præcis det, Folketinget ved lov har sat vores daginstitutioner, skoler, plejehjem og sygehuse til. Det duer ikke,” siger han.

”Man kunne have skabt mere fair og lige konkurrence ved for eksempel at give den kommunale hjemmepleje de samme frie muligheder som private hjemmehjælpsleverandører for gratis eller mod betaling at tilbyde borgerne ekstra ydelser udover det, der er visiteret,” siger Dennis Kristensen.

Hvis udspillet vedtages, taber samfundet muligheden for innovative løsninger, som ikke er attraktive for det private erhvervsliv, frygter han.

”Hvis kommunalpolitikere synes, at det vil være både sund fornuft og godt for de ældre, at plejehjemmets café åbnes for familie, pårørende og lokale borgere, skal de skræmmes fra at gøre det af frygt for at overtræde regeringens love om begrænsning af offentlige erhvervsaktiviteter. For tænk, hvis der gik kunder og forretning fra en nærliggende privatejet café.”

”Eller hvis en kommune havde ekstra kapacitet på det kommunale genoptræningscenter til at tilbyde borgerne de fitness-muligheder, fitness.dk og de andre havde fravalgt? Skal kommunalpolitikerne så forbydes for eksempel at tilbyde familie og pårørende at tage med en borger til genoptræning og selv udnytte centret imens,” siger Dennis Kristensen.

Samtidig med at det offentliges konkurrenceevne svækkes, indfører regeringen med sit udspil mere bureaukrati, som man ellers gentagne gange har sagt, at man vil undgå, mener han.

”Regeringen åbner op for, at enhver forsmået erhvervsdrivende kan klage over gunstige forhold for det offentlige. Hvis det her bliver til virkelighed, kommer vi til at se sagsbunkerne hobe sig op i kommunerne.”

”Selvfølgelig skal der være kontrol med, at kommunalpolitikere ikke bruger skatteborgernes penge på erhvervseventyr og unødigt frådseri. Men det må ikke betyde, at vi slår den sunde fornuft og de jordnære løsninger ihjel med firkantede regler og forbud,” siger Dennis Kristensen.