Pressemeddelelse

Forlig om privat omsorg og pleje

FOA og Dansk Industri har indgået aftale om en ny treårig overenskomstaftale for omsorg og pleje. Dermed er der forlig på de to toneangivende overenskomster for den private del af ældreplejen.

Der arbejder i dag op mod 10.000 ansatte i den private del af den danske ældrepleje.

Lønnen på DI-overenskomsten stiger 2,50 kroner 1. marts 2017, 1. marts 2018 og 1. marts 2019 – i alt 7,50 kroner mere i timen. Både lønnen og stigninger i tillæggene følger den aftale, som FOA og Dansk Erhverv indgik lørdag om frit valg i ældreplejen.

 

”Vi mener, det er endt godt. Men om det er godt nok, er op til medlemmerne at afgøre ved den urafstemning, der nu følger. På Dansk Industris område har vi fået præciseret, at dækningen af overenskomsten også gælder på bosteder, hvor private i dag spiller en større og større rolle. Vi har fået styrket en række bestemmelser for tillidsvalgte. Og der er et nyt fokus på behovet for uddannelse og kompetenceudvikling, som både vi og arbejdsgiverne også lægger vægt på,” siger formand Dennis Kristensen fra FOA.

 

Han peger også på, at ingen af arbejdsgivernes krav om at få lov til at være med til at fordele dele af lønforhøjelsen er med i aftalen. De aftalte forhøjelser af løn og tillæg gives nu til alle.

 

Med de to aktuelle forlig er FOA ikke afhængig af Forligsmandens beslutning om, hvad der skal være indholdet i de nye overenskomster. Der er efterhånden forlig i omkring 90 procent af overenskomsterne på det private arbejdsmarked, og der ventes et mæglingsforslag om få dage. Herefter er det op til medlemmerne at beslutte om overenskomsterne skal godkendes eller forkastes.