Pressemeddelelse

FOA: Sig nej til farligt arbejde

Ansatte i for eksempel psykiatrien har muligheden for at værge for sig mod farligt arbejde. FOA vil nu indlede oplysningsindsats om mulighederne for at anvende de særlige bestemmelser om liv, ære og velfærd.

”Vi må aldrig acceptere en risiko for liv og helbred. Derfor bør ansatte bruge deres ret, den såkaldte vægringsret, til ikke at udføre farligt arbejde,” siger FOAs hovedbestyrelse i en enstemmig udtalelse fra sit møde.

 

Udtalelsen komme efter, at politikerne har opgivet at nå til enighed om at hjælpe svært psykisk syge beboere og ansatte i socialpsykiatrien med tilbuddet om 150 pladser med et højere sikkerhedsniveau i tilknytning til behandlingspsykiatrien. Dansk Folkeparti er løbet fra efterårets brede politiske aftale om pladserne, og regeringen har derfor trukket forslaget om sikrede pladser tilbage.

 

”Politikernes svar er lige nu ikke at gøre noget. Derfor bør ansatte bruge den ret, de har i FOAs hovedaftale om at værge for sig mod farligt arbejde efter bestemmelserne om liv, ære og velfærd,” siger forbundsformand Dennis Kristensen fra FOA.

 

Han understreger, at det ikke er en FOA-opfordring om strejke eller et kollektivt kampskridt. Men det er muligheden for ethvert medlem at værge for sig, når hverdagen bliver for farlig.

 

”Og det er hverdagen i især psykiatrien blevet. Der er sket en voldsom forråelse af forholdene. Det er næsten hver eneste uge, vi hører om kvælningsforsøg, trusler om at blive slået ihjel eller om nye kniv-dramaer. Fem drab på ansatte på fire år burde føre til massiv og hurtig politisk handling – i stedet strides politikerne og sidder på hænderne. Derfor bør ansatte fremover bruge den klare rettighed fra hovedaftalen om at værge for sig ved straks at forlade situationen og efterfølgende oplyse arbejdsgiveren om det,” siger Dennis Kristensen.

 

FOA indleder nu en oplysningsindsats om, hvordan bestemmelserne om liv, ære og velfærd anvendes i praksis af medlemmerne. Det er FOAs juridiske vurdering, at pænt mange af kendte hændelser især i psykiatrien, men også inden for andre borgernære arbejdsfelter,  har sådan en karakter, at ansatte med retten i hånden har muligheden for at sige nej til arbejdet og fortsat få sin fulde løn udbetalt. Det er herefter arbejdsgiverens ansvar, at arbejdet kan udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

 

Læs mere: Udtalelse fra FOAs hovedbestyrelse

Lagt på den 09.03.2017