Pressemeddelelse

Stress på jobbet ødelægger nattesøvn for offentligt ansatte

Symptomer på stress og søvnmangel affødt af arbejdspres er udbredt blandt offentligt ansatte, viser omfattende undersøgelse blandt bred skare af faggrupper.

Travlhed og følelsen af ikke at kunne nå at løse opgaverne på arbejdet så godt, som de selv vil, sætter sine spor som stresssymptomer blandt offentligt ansatte. Således melder 40 procent af de offentligt ansatte i en undersøgelse gennemført af Megafon, at de inden for det seneste halve år har ligget søvnløse på grund af arbejdsrelateret stress. Samtidig fortæller omtrent hver tredje, at arbejdsrelateret stress har medført hukommelses- og koncentrationsbesvær, spændingshovedpine, samt fået dem til at nedprioritere sociale relationer.

Det får forbundsformand Dennis Kristensen, FOA, til at råbe vagt i gevær på vegne af sit eget og yderligere 34 fagforbund og lønmodtagerorganisationer, der samlet repræsenterer 520.000 ansatte i kommuner og regioner.

"Det er absurd, at vi i årevis har brugt ressourcer på at nedbringe sygefraværet, når arbejdspladserne selv er med til at gøre de ansatte syge med et alt for højt arbejdspres, fordi der ikke er ressourcer nok til at løfte opgaverne. Grænserne er for længst overskredet, når folk på grund af årelange spare- og effektiviseringskrav ligger søvnløse med hovedpine og spekulerer over, hvordan de kan få arbejdsdagen til at hænge sammen uden at svigte borgere og opgaver," siger han.

Undersøgelsen viser også, at der er store forskelle på i hvilken grad, de offentligt ansatte har følt sig ramt af stresssymptomer, og at det hænger sammen med den grad af indflydelse, som de oplever at have på forandringer på jobbet. Ligeledes har oplevelsen af at have råderum til at bruge sit eget faglige skøn betydning. Jo mere indflydelse og råderum, desto færre stresssymptomer.

For eksempel har hele 87 procent af dem, der oplever slet ingen indflydelse at have på forandringer, haft symptomer på stress, mens det samme kun gælder godt halvdelen af dem, der i høj grad oplever at have indflydelse. Af dem, der oplever slet ikke at have råderum til deres egne faglige skøn, har samtlige 100 procent haft stresssymptomer.

"Vi må sikre, at de ansatte reelt får indflydelse på deres arbejde og kan udfolde deres faglighed på de offentlige arbejdspladser, så de får de bedste forudsætninger for at lykkes med deres opgaver. Det handler i høj grad om at anerkende deres faglighed og deres indsats - og det kræver, at man sikrer, at der er ressourcer nok på den enkelte arbejdsplads," siger Dennis Kristensen.

Undersøgelsen er gennemført på tværs af faggrupper blandt 2.851 medlemmer af i alt 25 lønmodtagerorganisationer.