FOA: Arbejde med at nedbringe sygefravær har virket

Sygefraværet i den offentlige plejesektor er faldet med næsten 10 procent fra 2010 til 2016. Samtidig er forskellen på sygefraværet i den offentlige- og private sektor næsten halveret.

Der er blevet færre sygedage for medarbejderne i den kommunale ældrepleje i løbet af de sidste seks år.

Det viser et notat fra Cepos.

Her sammenlignes sygefraværet hos plejesektoren i henholdsvis den offentlige- og private sektor, og Cepos når frem til, at der er et stort besparelsespotentiale i at nedsætte sygefraværet i det offentlige på 14,6 dagsværk til niveauet i den private sektor på 10,2 procent. En forskel på 4,4 dagsværk, som vil betyde, at kommunerne hvert år ville kunne spare 550 millioner, skriver Cepos.

Cepos lavede samme undersøgelse i 2010 og her var forskellen mellem det private og det offentlige arbejdsmarked næsten dobbelt så højt.

”Det tyder på, at indsatsen i kommunerne mellem overenskomstparterne har virket. Til gengæld ser indsatsen i private plejefirmaer ikke ud til at virke. Tværtimod. I en tid, hvor sygefraværet er steget inden for den private ældrepleje, er den faldet med over 30 procent i det offentlige,” siger forbundsformand Dennis Kristensen.

Der er dog stadig plads til forbedringer, mener han.

”Et lavt sygefravær på en arbejdsplads er som regel en indikator på et godt arbejdsmiljø, men samtidig er det et område, hvor medarbejderne er hårdt belastet både fysisk og psykisk – derfor er der desværre også et højere fravær hos de ansatte her,” siger Dennis Kristensen.

Han advarer mod at sammenligne direkte mellem den offentlige og private ældrepleje – der er nemlig forskel på, hvilke ydelser der leveres.

”De private leverer typisk praktisk hjælp, men kommunerne både har praktisk hjælp og personlig pleje. Det betyder også, at de kommunalt ansatte oftere har aften-, nat- og weekendarbejde,” siger Dennis Kristensen.

Tallene fra Cepos tæller også fravær på grund af arbejdsskader og langvarig alvorlig sygdom, og størstedelen af sygefraværet i kommunerne udgøres da også af langtidssygemeldte, viser en opgørelse fra KL fra sidste år. Samme opgørelse viser, at omkring en fjerdedel af de kommunalt ansatte slet ingen sygedage havde.

Det tolker Dennis Kristensen som et tegn på, at kommunerne holder sig tilbage med at afskedige alvorligt syge. Han efterlyser tal for, om private plejefirmaer gør det samme.