En god og nødvendig aftale

Regeringen og et bredt flertal i folketinget har indgået en god aftale, der kan styrke SOSU-uddannelserne og skaffe flere faglærte til vores sundhedsvæsen og ældrepleje, mener fagforbundet FOA.

”Vi står overfor en række store og vidtrækkende forandringer på ældreområdet og sundhedsområdet. Hvis vi skal lykkes med det, kræver det, at vi har fokus på at fastholde og tiltrække medarbejdere til området. Derfor er aftalen både god og nødvendig, siger Tanja Nielsen, sektformand for Social- og Sundhedsområdet i FOA.

Hun fremhæver, at flere af initiativerne sigter på at løse udfordringerne med at tiltrække fagligt stærke medarbejdere på langt sigt. Med aftalen lægger regeringen og forligspartierne op til at tilføre sosu-uddannelserne flere penge fra 45 millioner kroner i år og cirka 110 millioner kroner varigt fra 2029 og frem.

”Jeg er meget glad for, at regeringen og forligspartierne har fået det lange lys på i det her forlig. FOA har længe opfordret til, at man gør netop det. Vi vil gerne kvittere for, at Tesfaye og co. har lyttet,” mener Tanja Nielsen.

Regeringen og forligspartierne vil også indkalde til trepartsforhandlinger om en ny aftale for SOSU-uddannelserne. Den skal blandt andet handle om løn til elever på 25 år eller derover på social- og sundhedshjælperuddannelsen samt flere lærepladser

”Vi ser frem til at deltage i de forhandlinger. Vi kunne den dag i morgen optage langt flere på uddannelserne, hvis der altså bare var pladser nok. Det kan kun gå for langsomt med at give flere mulighed for at få en spændende og givende uddannelse, som samfundet har så stort brug for. Vi er klar,” siger Tanja Nielsen.

Hun regner med at lærepladsaftalen i fremtiden kan løftes til 12.000 pladser.


Kontakt

Sektorformand Tanja Nielsen, telefon: 22 59 07 35

Hent billede i høj opløsning