danmarkskort: https://infogram.com/1tw7dylr9dwe9xayqv0m7rx60vszzr64ky8
Se, hvor mange social- og sundhedsmedarbejdere der sidste år blev afskediget på kortet.

Pressemeddelelse

Trods massiv mangel: Kommuner fyrer ansatte i ældreplejen i stor stil

Alt for mange social- og sundhedsmedarbejdere bliver hvert år fyret fra arbejdet i blandt andet ældreplejen. Kommunerne skal gøre mere for at hjælpe medarbejdere tilbage på jobbet, mener FOA.

Over 10.000 gange har en social- og sundhedsassistent eller -hjælper henvendt sig til FOA med et afskedigelsesbrev siden 2018. Det viser en analyse af samtlige sager om afskedigelser i kommunerne, som er registreret hos FOA.

”Det er jo paradoksalt, at vi ser så mange blive fyret og på samme tid hører kommunerne skrige på uddannede medarbejdere i ældreplejen,” siger Tanja Nielsen, sektorformand i FOA.

​Store forskelle på tværs af kommunegrænser 

Alene sidste år behandlede FOA over 2.000 sager blandt medlemmer på social- og sundhedsområdet i kommunerne. 

Se, hvor mange social- og sundhedsmedarbejdere, der sidste år blev afskediget i de enkelte kommuner:

Størstedelen fyret efter sygdom 

Over to tredjedele af sagerne handlede om afskedigelse efter sygdom.

”I mange sager vil både kommunerne, medarbejderen og de ældre være bedre tjent med at finde en løsning, som ikke betyder, at medarbejderen mister sit job, kommunen en værdifuld ansat og borgeren det kendte ansigt.” 

”Det vidner også om et presset arbejdsmiljø, når så mange må melde sig syge i længere tid. Her har kommunerne både et ansvar for at få den enkelte godt tilbage på jobbet, hvis det er muligt, og at skabe et godt arbejdsmiljø, så arbejdsskader og sygdom kan forebygges,” siger Tanja Nielsen.

Brug for erfarne medarbejdere 

I halvdelen af afskedigelsessagerne drejer det sig om medarbejdere over 50 år, mens medlemmerne under 30 kun står for cirka hver tiende sag. 

”Vi bliver simpelthen nødt til af forbedre arbejdsmiljøet ude på arbejdspladserne. Vi er helt afhængige af erfarne kolleger i hjemmeplejen og på plejecentrene, hvis vi skal gøre os nogen som helst forhåbninger om at følge med behovet for arbejdskraft i takt med et stigende antal ældre,” siger Tanja Nielsen.

Læs hele analysen her

Kontakt

Sektorformand Tanja Nielsen, telefon: 22 59 07 35

Hent billede i høj opløsning