Pressemeddelelse

Mona Striib: Historisk og nødvendigt lønløft

Efter lange og hårde sværdslag lykkedes det natten til mandag at lande en trepartsaftale om et lønløft til den offentlige sektor, der lyder på ekstra 6,8 milliarder kroner. Forbundsformanden fra FOA glæder sig over aftalen: ”Det er en kæmpe sejr, at det er lykkedes.”

”Det er noget af det mest komplicerede, jeg har været med til at forhandle, men det er også noget af det vigtigste. Et varigt lønløft til den offentlige sektor på ekstra 6,8 milliarder kroner. Det er en kæmpe sejr, at det er lykkedes.”

Sådan lyder den første kommentar fra FOAs forbundsformand, efter at regeringen har indgået trepartsaftale med KL, Danske Regioner, Akademikerne og FH om et lønløft til offentligt ansatte.

”Jeg er stolt af, at der endelig er landet en aftale. Det har krævet mange barske armlægninger. Det har krævet sammenhold i fagbevægelsen at nå hertil, og det har krævet, at parterne var villige til at bøje sig mod hinanden,” siger Mona Striib.

Flere faggrupper tilgodeses
Den nye trepartsaftale sikrer et ”historisk og nødvendigt lønløft til den offentlige sektor”, siger Mona Striib. Hun understreger vigtigheden af, at de ekstra penge ligger uden for reguleringsordningen. Det betyder nemlig, at lønløftet kan realiseres, uden at det ender med, at de offentligt ansatte selv betaler regningen.  
”Jeg er glad for, at en række af FOAs faggrupper får del i de ekstra lønmidler. Jeg er også tilfreds med, at vi har sikret, at det ikke alene er de grupper, som regeringen oprindeligt havde udset sig, der nu ender med at få del i pengene.

Regeringen spillede ud med, at social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, pædagoger og sygeplejersker skulle omfattes af et lønløft. Men når det handler om at deltage i vagtarbejdet uden for normal dagsarbejdstid, er der flere af FOAs faggrupper, som nu også bliver tilgodeset, og det er godt, mener forbundsformanden.

”Også FOA-grupper som bl.a. omsorgs- og pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter på døgnområdet, ufaglærte på sosu-overenskomsten, portører i regionerne og erhvervsuddannede serviceassistenter og husassistenter kan nu få del i lønløftet på grund af, at aftalen løfter betaling for at arbejde på skæve tider af døgnet,” siger Mona Striib. 

Fuldt indfaset i 2026 
Den samlede ramme for det ekstra lønløft på 6,8 milliarder kroner vil være fuldt indfaset i 2026, og den konkrete udmøntning af midlerne aftales ved de kommunale og regionale overenskomstforhandlinger i 2024 og frem.

På sundheds- og ældreområdet er aftaleparterne enige om at prioritere 1,25 milliarder kroner fra den ekstraordinære ramme til løn og arbejdsvilkår til lønløftet. Heraf udmøntes 1,1 milliarder kroner til kommunerne og 0,15 milliarder kroner til regionerne.

Det skal blandt andet gå til et varigt løft af lønniveauet for social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter ansat i kommuner og regioner. Den største del af pengene skal gå til medarbejdere, der har mindst fire års anciennitet.

På det pædagogiske område prioriteres samlet 1,585 milliarder kroner til løn og arbejdsvilkår til et varigt lønløft til pædagoger, der arbejder med små børn og udsatte borgere. Her er dagplejepædagoger og pædagoger i dagplejen omfattet.

På det pædagogiske og socialpædagogiske område er der også penge til de grupper, der yder en særlig indsats om natten, aftenen og i weekenden. Det samme gælder i det offentlige sygehusvæsen samt det kommunale sundheds- og ældreområde. Samlet for alle områder afsættes 1,965 milliarder kroner til et lønløft for at arbejde på skæve tider af døgnet.

Der afsættes 1,12 milliarder kroner til understøttelse af et fleksibelt offentligt arbejdsmarked med flere på fuldtid. Heraf 1,00 milliarder kroner til lokalløn, og 0,24 milliarder kroner til at understøtte arbejdsmiljøet i velfærden.

Ekstra penge for skæve arbejdstider
”Jeg synes kun, at det er rimeligt, at de faggrupper, der arbejder på de samme arbejdstidsaftaler og deltager i vagtarbejdet, også oplever et løft på deres tillæg, så det har vi kæmpet for ved forhandlingsbordet. Målet er jo at sikre, at velfærdsfagene kan rekruttere og fastholde medarbejdere på alle tider af døgnet,” siger Mona Striib.

Forbundsformanden lægger ikke skjul på, at de mange ekstra lønmidler kommer med en pris. Det handler blandt andet om mere fleksibilitet fra de grupper, der bliver omfattet af lønløftet. Det gælder fx muligheden for, at ledelsen kan planlægge 12 timers-vagter og justering af senioraftalerne.

”Det er ingen gratis omgang. Arbejdsgiverne har længe ønsket at lade senioraftalerne indeksere, så de følger den generelle pensionsalder, og regeringen har også presset på. Indekseringen gælder kun for de grupper, hvor lønløftet enten gives på grundlønnen eller i form af anciennitetstrin, og der er aftalt kompensation og indfasning. Det er også vigtigt at understrege, at de grupper, der alene får penge for at gå i vagt, ikke bliver berørt,” siger Mona Striib.

Sker ikke igen
Ifølge Mona Striib fik regeringen i starten af forhandlingsforløbet lænet sig ”lige lovligt langt ind over bordet i forhold til overenskomstfornyelse”. Derfor kommer man ikke igen til at forhandle løn på en lignende måde.

”Vi er endt i en situation, hvor trepartsforhandlingerne og overenskomstforhandlinger er viklet så meget ind i hinanden, at forligsmandsloven nu kommer i kraft. Det betyder, at vi kommer til at forhandle organisationsaftalerne under forligsmandsloven. Det er fuldstændigt usædvanligt. Men det er en konsekvens af et helt ekstraordinært forløb,” siger Mona Striib.

Samlet set erklærer forbundsformanden sig meget tilfreds med den nye trepartsaftale. Mona Striib roser regeringen for at gå med i front omkring et lønløft, der også afsætter penge til bedre arbejdsmiljø og prioriterer midler til en udviklingsfond, der skal bidrage til at sikre den danske model på det offentlige arbejdsmarked.

Et stort emne har været fuld tid, og forhandlingerne om arbejdstid fortsætter nu ind i overenskomstforhandlingerne, hvor man skal finde den konkrete udmøntning af aftalens politiske mål om flere på fuld tid. For FOA handler det om at finde de rette balancer mellem både at sikre nok kollegaer og samtidigt sikre et godt arbejdsliv for den enkelte, oplyser forbundsformanden.

”Fokus er nu entydigt på overenskomstforhandlingerne. Vi skal have forbedringer ind i de nye overenskomster. Vi skal fange op på ting, vi ikke kom igennem med ved treparten. Og så er det ved overenskomstforhandlingerne, at vi skal sikre, at ALLE offentligt ansatte i de kommende år oplever, at de får flere penge mellem hænderne ovenpå nogle hårde år med høj inflation. Vi har appetit på mindst en tocifret ramme,” siger Mona Striib.

Kontakt

Forbundsformand Mona Striib, telefon: 23 41 41 98

Hent billede i høj opløsning