Pressemeddelelse

Mona Striib til Folketinget: Forfærdelige billeder fra botilbud må ikke ende i mere kontrol

Operation X-dokumentar afslører forhold for beboere, som ikke er acceptable og sætter fokus på forråelse i arbejdskulturen, som ikke er begrænset til de botilbud, der optræder i dokumentaren. Derfor skal løsningen være åbenhed om ressourcer og forråelse – ikke mere tilsyn og kontrol, mener FOA-formand.

Billederne fra dokumentaren ”Nødråb i natten” afdækker forholdene for beboere på to bosteder i hver sin ende af landet. Vi hører Mathias Hansens råb om hjælp ikke blive hørt, og vi ser en medarbejder se Netflix på sin computer, mens en beboer slår sig selv i hovedet.

”Det er forfærdelige forhold, beboerne oplever. Sådan noget må ikke finde sted på tilbud til vores børn, forældre og søskende, som har brug for omsorg,” siger forbundsformand i FOA Mona Striib.

Selvom billederne chokerer og gør stort indtryk, er hun ikke overrasket over forholdene. I en ny undersøgelse blandt medarbejdere på det sociale område, svarer 43 procent af medarbejderne, at de ugentligt oplever et eller flere tegn på forråelse på deres arbejdsplads.

”Lad mig slå fast, at vi må og skal have tillid til, at medarbejderne som arbejder på bosteder, på sygehuse, i dagtilbud og på plejecentre gør deres bedste, trods svære forhold, for at skabe de bedst mulige tilbud for vores kære. Billederne fra dokumentaren viser konsekvenserne af – ikke årsagerne til problemerne.”

 ”Ingen søger ind i fag, hvor pleje og omsorg til mennesker er omdrejningspunktet for at lade beboerne i stikken. Det sker gradvist gennem en forråelse af kulturen på arbejdspladsen, når rammerne og antallet af kolleger konstant bliver mindre og mindre. Som mennesker kan vi ikke dag efter dag gå hjem med en følelse af, at borgerne ikke har fået den hjælp, de har brug for og at vi, uanset hvor høj faglighed, vi har, ikke kan udleve den,” siger Mona Striib.

Undersøgelsen blandt FOA-medlemmerne viser, at der er en klar sammenhæng mellem manglende bemanding og tegn på forråelse. Knap 8 ud af 10 af de medlemmer, der stort set dagligt oplever en for ringe bemanding i forhold til de opgaver, der skal løses, ser flere gange om ugen ét eller flere tegn på forråelse på arbejdspladsen. For medlemmer, som sjældnere end månedligt oplever manglende bemanding er det knap 2 ud af 10.

”Medlemmernes ærlige svar viser os to ting: Det er tydeligt, at for få kolleger kraftigt forværrer problemerne, men de viser også, at forråelsen kan opstå overalt – ikke kun på arbejdspladser, der oplever stort pres,” siger Mona Striib.

Netop nu reagerer politikere med indkaldelser til samråd og møder med parterne på det specialiserede socialområde for at finde forklaringer og løsninger på det, vi har set.

Løsningen skal netop på grund af omfanget af forråelsen, som undersøgelsen peger på, være bedre rammer og mere indflydelse på arbejdet blandt medarbejdere på det specialiserede socialområde og åbenhed om forholdene i både samfundet og på den enkelte arbejdsplads – ikke mere tilsyn og kontrol, mener hun.

”Det letteste for politikere - både lokalt og på Christiansborg, som sidder med muligheden for at handle ovenpå en dokumentar som den, vi har set nu, er at udpege de enkelte medarbejderes og reagere, som det er sket før, med afskedigelser af de enkelte medarbejdere og mere tilsyn med forholdene. Det løser bare ikke problemerne; tilsynet har været på besøg på botilbuddene.”

”Vi er nødt til at være åbne om, hvilke rammer vi tilbyder borgerne og medarbejderne. Vi skal kunne tale åbent om forholdene blandt kolleger, ledelse, embedsværket og det politiske system. Forråelsen trives og eskalerer netop, når den lever i mørket; når vi frygter for konsekvenserne ved at sige fra overfor kollegaen, der måske bruger et sprog, vi ikke selv vil bruge overfor en borger eller overfor politikere og ledelsen, når endnu en sparerunde gennemføres med en forventning om uændret serviceniveau trods færre ressourcer, ” siger Mona Striib.

Kontakt

Forbundsformand Mona Striib, telefon: 23 41 41 98

Hent billede i høj opløsning