Pressemeddelelse

Forbedret finanslov løser ikke fundamentale udfordringer

Finanslovsforliget indeholder en række forbedringer i forhold til det oprindelige forslag, men mangler at adressere kommuner og regioners udfordringer, mener Mona Striib.

”Det er godt at se flere penge til blandt andet ældreplejen og regionernes akutberedskaber, ud over de midler der allerede var med i regeringens finanslovsforslag. Og at der er afsat penge til Demensalliancens vigtige arbejde,” siger FOAs formand Mona Striib, som reaktion på det finanslovsforlig for 2024 der netop er indgået.

Hun fremhæver, at midlerne til ældreplejen blandt andet kan gå til udbredelse af faste teams. FOA har i flere år arbejdet for at udvikle og styrke organisering af hjemmeplejen i mindre og faste teams.

”Når det er sagt, er det skuffende, at regeringen og forligspartierne ikke for alvor tager fat i de problemer, der plager vores fælles velfærd helt akut”, siger Mona Striib.

Presset lokal økonomi
Mona Striib fremhæver, at både kommuner og regioner netop nu kæmper med en meget presset økonomi, som følge af de seneste års stigende udgifter. En analyse fra i år viser, at siden 2018 har kommunerne selv måttet finde 4,3 milliarder kr. til at dække udgifterne på det specialiserede socialområde på deres budgetter.

”De penge har man hentet på andre velfærdsområder. Samtidig ser vi lige nu, at regionerne er tvunget til at præsentere meget drastiske spareforslag, der kun kan belaste et allerede hårdt ramt sundhedsvæsen endnu mere. Der kunne regeringen og forligspartierne have taget fat. Det er godt med penge til fremtiden, men der er desværre brug for genopretning her og nu,” mener Mona Striib.

Budgetloven begrænser
Et af problemer er ifølge FOA også budgetlovens begrænsninger. Budgetloven betyder, at kommunerne er underlagt etårige udgiftslofter. Bliver den årlige økonomiske ramme ikke overholdt, bliver kommunerne udsat for økonomiske sanktioner gennem beskæring af bloktilskuddet. Det har betydet, at kommunalpolitikerne, af frygt for straf, har brugt færre penge, end de faktisk har fået bevilget.

”Det er hul i hovedet, at man ikke kan bruge de penge, man faktisk har i kassen, men i stedet er tvunget til at skære i velfærden. Vi skal af med dummebøderne og give kommunerne større frihed gennem flerårige budgetrammer. Vi skal fjerne budgetlovens begrænsninger, så vi faktisk kan investere i fællesskabet,” fastslår Mona Striib.

Kontakt

Forbundsformand Mona Striib, telefon: 23 41 41 98

Hent billede i høj opløsning