Pressemeddelelse

En finanslov lige til øllet

Regeringens finanslovsforslag dækker lige akkurat udgifterne til flere børn og ældre, men løser ikke regioner og kommuners udfordring med høj inflation.

Regeringen har fremlagt et finanslovsforslag som ifølge finansminister Nicolai Wammen selv er meget stram. Den vurdering er formanden for fagforbundet FOA enig i.

"Når man skræller de mange millioner og milliarder af, der allerede er fordelt gennem diverse akut- og inflationspakker og Ukraine-fond og meget mere, så står vi tilbage med et finanslovsforslag, der når det gælder vores fælles velfærd, kun lige er til øllet", mener Mona Striib.

Hun fremhæver som positivt, at forslaget umiddelbart dækker udgifterne, når kommunerne og regioner skal levere hjælp og pleje til et voksende antal børn og ældre, men frygter, at stigende udgifter til det specialiserede socialområde vil betyde besparelser på børn og ældre.

"Vi savner derudover en reel håndtering af inflationsudgifterne i kommuner og regioner. De oversteg i 2022 de ekstra penge til at finansiere den demografiske udvikling, så der altså var færre penge pr. borger til service. Og det er stadig uvist, om der vil blive uddelt dummebøder for den overskridelse af budgetterne som nogle kommuner har været tvunget til. En egentlig kompensation som holder hånden under velfærden, har vi ikke set skyggen af," konstaterer Mona Striib.

Blandt de øvrige positive elementer i finanslovsforslaget fremhæver FOA, at der er afsat en pulje på omkring 200 millioner kroner årligt til opkvalificering af allerede ansatte pædagogmedhjælpere, samt midler til en ny arbejdsmiljøaftale. Og at regeringen - i hvert fald midlertidigt - har valgt at videreføre muligheden for at få 110 procent i dagpenge under uddannelse.

Regeringen erkender i argumentationen for finanslovsforslaget, at Danmark står over for udfordringer - blandt andet rekrutteringsudfordringerne i den offentlige sektor - som ikke kan løses med ét finanslovsforslag, og varsler yderligere reformer, der kan øge arbejdsudbuddet, så det bliver muligt at investere mere i velfærdssamfundet.

"Det store spørgsmål er altid, hvor pengene skal komme fra. Jeg vil gerne advare regeringen mod at stirre sig blind på arbejdsudbudsreformer. Der er andre måder at øge råderummet på, end ved at afskaffe fridage og skære i lønmodtagernes rettigheder. Hvad med at aflyse de annoncerede skattelettelser i toppen, og kigge på de mange andre lettelser i skatten, vi har været udsat for i sidste 20 år," siger Mona Striib.


Kontakt

Forbundsformand Mona Striib, telefon: 23 41 41 98

Hent billede i høj opløsning