Pressemeddelelse

Kommunale topchefer scorer i snit 14 gange mere i lokalløn end SOSU’en

Der er store forskelle på, hvad kommunernes topchefer og social- og sundhedshjælpere scorer i lokale løntillæg. I nogle kommuner får hver enkelt af de kommunale topchefer det samme som mere end 40 social- og sundhedshjælpere, viser FOAs gennemgang af de officielle løntal.

Er det retfærdigt, at en kommunal topchef i Slagelse Kommune får 43 gange så meget i lokale tillæg som kommunens social- og sundhedshjælpere?

Og er det fair, at Hedensted Kommunes seks kommunale topchefer til sammen modtager flere lokallønskroner end 231 fuldtidsansatte social- og sundhedshjælpere?  

Det er nogle af de spørgsmål, der træder frem, hvis man dykker ned i de officielle løntal fra Kommunernes- og Regionernes Løndatakontor (KRL).

"Vi er nødt til at diskutere, hvordan vi som samfund værdisætter arbejdskraft, og om lønforskellene i Danmark er rimelige. Hvis lokalløn også skal ses som et udtryk for, hvordan man i landets kommuner anerkender en medarbejders kompetencer, funktioner og indsats, så er det her næsten en tilståelsessag,” siger Mona Striib, forbundsformand i FOA. 

På landsplan bruges alt i alt færre penge på lokalløn til de ca. 27.700 social- og sundhedshjælperne end til de ca. 2.400 kommunaldirektører, forvaltningschefer/-direktører og chefer i andre ledende administrative stillinger. Det viser FOAs gennemgang baseret på tal fra Kommunernes- og Regionernes Løndatakontor (KRL) fra februar måned i år. 

”Jeg siger ikke, at en kommunal topchef og en social- og sundhedshjælper skal have det samme i løn. Men lokalløn ser ud til også at skubbe på den lønmæssige ulighed. Derudover kalder det på eftertanke, når en af de faggrupper, vi har allermest behov for i vores ældrepleje, visse steder ligger så milevidt fra de kommunale topchefer.”

I gennemsnit får de kommunale topchefer 14 gange mere i lokale løntillæg (lokalløn) end social- og sundhedshjælperne. Ser man bort fra de helt små ø-kommuner, svinger det fra seks gange mere som det laveste helt op til 43 gange mere som det højeste. Det fremgår af følgende kort over landets kommuner: 

 

”Tallene bekræfter i det store hele fordommen om, at jo tættere du er på borgmesteren og de besluttende lag i kommunen, jo mere lokalløn får du,” siger Mona Striib, der peger på, at syv ud af 10 af FOAs medlemmer ikke ser deres løn som retfærdig i forhold til de opgaver og det ansvar, de varetager. 

”Jeg kan godt forstå, hvis nogen at FOAs medlemmer finder det uretfærdigt, at de knokler for at holde velfærdshjulene i gang, mens det ligner lønfest på kommunens chefgang,” siger Mona Striib. 

Kontakt

Forbundsformand Mona Striib, telefon: 23 41 41 98

Hent billede i høj opløsning